POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravos - uredba o upravnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama
Proglašavam Zakon o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.
Broj : Pa4-98/ 1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama
Članak 1.
Osobama zaslužnim zbog njihove znanstvene, kulturne ili druge društvene djelatnosti, mogu se dodjeljivati stalne novčane nadoknade Poslije smrti osoba iz stavka 1. ovoga članka, stalna novčana nadoknada može se dodijeliti i članovima njihove obitelji.
Članak 2.
Kriterije za dodjeljivanje i obustavu stalne novčane nadoknade zaslužnim osobama i članovima njihovih obitelji iz članka 1. ovoga Zakona, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 3.
Rješenje o dodjeljivanju stalne novčane nadoknade osobama iz članka 1. ovoga Zakona donosi aministrativna komisija Vlade Republike Hrvatske. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske će rješenjem obustaviti isplatu stalne novčane nadoknade osobama, iz članka 1. ovoga Zakona, ako se izmijene uvjeti i okolnosti pod kojima je dodijeljena.
Članak 4.
Protiv rješenja iz članka 3. ovoga Zakona može se izjaviti žalba komisiji drugoga stupnja koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 5.
Stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku.
Članak 6.
Sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada osiguravaju se u državnom proračunu.
Članak 7.
Korisnicima stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili po dosadašnjim propisima, odredit će se visina nadoknade na način utvrđen ovim Zakonom. Članovi obitelji korisnika stalnih novčanih nadoknada koji su tu nadoknadu ostvarili do dana stupanja na snagu ovog Zakona, zadržavaju to pravo u skladu s odredbama članka 2. ovoga Zakona.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dodjeljivanju stalnih nov;anih nadoknada ("Narodne novine", br. 71/92.). Članak 9. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 061-06/93-01 /02
Zagreb, 6. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti