POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbor pravnih odluka - najniža dopuštena razina ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temeljv članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana
23. studenoga 1993. godine. Broj: PA4-132/1-93. Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća
Članak 1.
U Zakonu o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90. i 61/91.) u članku 11. stavku 1. točka 3. briše se. U točki 4. koja postaje točka 3. iza riječi: "Statut" stavlja se zarez i dodaju riječi: "odluku o raspolaganju kapitalom Hrvatskog PT-a i odluku o raspoređivanju dobiti". Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.
Članak 2.
U članku 12. stavku 2. i članku 16. stavku 1. riječi: "ministar prometa i veza", zamjenjuju se riječima: "ministar pomorstva, prometa i veza" u odgovarajućem padežu. U članku 17. riječi: "Ministarstvo prometa i veza" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza."
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 56/93.) i stavlja izvan snage točka 24. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine". br. 100/93.).
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 344-03/93-02/09
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti