POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravo u rh - podaci o građevinskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća
Proglašavam Zakon o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 7. listopada 1993. godine.
Broj: PA4-106/1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća
Članak 1.
Ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete. Za ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, objavljene osobito vrijedne stručne ili znanstvene radove i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Članak 2.
Ravnatelja arhiva imenuje i razrješava ministar kulture i prosvjete na prijedlog stručnog osoblja arhiva i uz mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća. Za ravnatelja arhiva može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen ispit iz arhivske struke, objavljene stručne radove i odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva i ravnatelji drugih arhiva imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani. Ravnatelji iz stavka 3. ovoga članka vode rad i poslovanje arhiva i upravljaju arhivima.
Članak 3.
Hrvatsko arhivsko vijeće čine predsjednik i 10 članova. Predsjednika i 2 člana imenuje Sabor Republike Hrvatske. Ostale članove imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda nadležnih ministarstava Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Hrvatskog arhivskog vijeća imenuju se na četiri godine.
Članak 4.
Odluku o osnivanju, ukidanju i spajanju arhivskih ustanova, kao i o pripajanju dijelova drugih ustanova i organizacija koje obavljaju arhivsku djelatnost pojedinoj arhivskoj ustanovi, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i prosvjete.
Članak 5.
Arhiv Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu nastavlja s radom pod nazivom Hrvatski državni arhiv sa sjedištem u Zagrebu.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", br. 25/78. i 47/86.) kojima se uređuju pitanja imenovanja i razrješenja ravnatelja, upravljanja i rukovođenja arhivima, te imenovanja i sastava Arhivskog vijeća Hrvatske. U svim odredbama Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima rije;i: "Arhivski savjet Hrvatske" u odgovarajućim padežima zamjenuju se rije;ima: "Hrvatsko arhivsko vijeće" u odgovarajućim padežima.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske ("Narodne novine", br. 49/92.).
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 612-06/93-01/04
Zagreb, 7. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti