POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - izbor odluka - rješenje o trajnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima
Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike HIvatske na sjednici dana 23. studenoga 1993. godine.
Broj : PA4-131/ 1-93. Zagreb, 29. studenoga 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima
Članak 1.
U Zakonu o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 19/90., 28/90.,14/91., 73/91. i 25/93.) u članku 36. točka 14. mijenja se i glasi: "14. plaća djelatnika zaposlenih u poduzećima za zapošljavanje invalida, kao ni iz nagrada osoba, koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji u tim poduzećima, ako ta poduzeća zapošljavaju više od 40 posto invalidnih osoba. Ako ova poduzeća zapošljavaju manje od 40 posto invalidnih osoba, porez iz plaća ne plaća se samo iz plaća invalidnih osoba i nagrada osoba, koje se nalaze na profesionalnoj rehabilitaciji u tim poduzećima."
Članak 2.
U članku 108. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Iznos deveterostruke prosječne plaće zaposlenih u privredi Republike u prethodnom obračunskom razdoblju iz stavka 4. ovoga članka povećava se za visinu eskontne stope Narodne banke Hrvatske za svaki mjesec u tromjesečju za koje se plaće akontacija poreza iz ukupnog prihoda građana."
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim porezima ("Narodne novine", br. 59/93.) i stavlja se izvan snage točka 19. Uredbe o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. 100/93.)
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/93-01/05
Zagreb, 23. studenoga 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti