POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - istraživanje uredbi - uredba o najmu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 16 stavka 2. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 30. prosinca 1993. donio je
ODLUKU
o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
I.
Narodna banka Hrvatske na reskontne kredite iz primarne emisije i na sva druga potraživanja obračunava i naplaćuje kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske. Izuzetno od stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske na lombardne kredite iz primarne emisije obračunava i naplaćuje kamate po stopi kojaje 0,15 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske.
II.
Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate na kredite za održavanje dnevne likvidnosti banaka po stopi koja je za 0,35 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske.
III.
Na iznos kredita iz primarne emisije koji se koristi protivno propisima, odnosno nenamjenski, Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi koja je za 6 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke Narodna banka Hrvatske naplaćuje i na iznos drugih novčanih obveza banaka prema Narodnoj banci Hrvatske koje se nisu namirile o roku dospijeća.
IV.
Banke koje se koriste sredstvima obvezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti kamate za korišteni iznos sredstava obvezne rezerve i to:
- za iznos korišten do 10% izdvojenih sredstava obvezne rezerve po stopi od 2,5 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske; i
- za iznos korišten iznad 10% izdvojenih sredstava obvezne rezerve, odnosno ako se banka koristi sredstvima obvezne rezerve duže od to dana u tijeku mjeseca po stopi od 8,5 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske.
V.
Na iznos sredstava korištenih iznad iznosa raspoloživih sredstava na žiro-računu banaka, Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi od 8,5 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske. Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke banke plaćaju i na iznos pozajmica odobrenih po osnovi posebnih kredita za isplatu štednih uloga, tekućih i žiro-računa građana u dinarima kod banaka. Banke koje nisu pravilno obračunale obveznu rezervu ili je nisu u roku izdvojile u smislu propisa o obveznoj rezervi, dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti kamatu za manje obračunati i izdvojeni iznos obvezne rezerve po stopi od 8,5 postotnih bodova iznad eskontne stope Narodne banke Hrvatske.
VI.
Na sredstva obvezne rezerve banaka Narodna banka Hrvatske ne plaća kamate.
VII.
Danom početka primjene ove odluke, prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 99/93.), i Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br 107/93.).
VIII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994. godine.
O.br. 208/93.
Zagreb, 30. prosinca 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti