POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - ispravci i novi propisi - odluka o privremenom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi člana 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodnenovine", broj 75/93) i točke I. Odluke o ovlaštenju Izvršnog odboraSkupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatskeza donošenje općih akata iz nadležnosti Skupštine Republićkog fonda zdravstvenogosiguranja i zdravstva Iirvatske (Klasa 025-04/93-01/68 i 025-04/93-01/93).Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvaHrvatske, na 28. sjednici održanoj 23. studenoga 1993. godine, donio je
ODLUKU
o dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenuPopisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, visine iznosa troškova zasmještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama iiznosa po bočici krvi dobrovoljnih davalaca krvi
I.
U Odluci o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkihi terapijskih postupaka, visine iznosa troškova za smještaj i prehranubolesnika u stacionar nim zdravstvenim ustanovama i iznosa po bočici krvidobrovoljnih davalaca krvi ("Narodne novine", broj 98/93) u točkiI., u stavci prvoj, u prvom retku tablice iza riječi: "od 1. studenog1993. godine"dodaju se riječi: "do 31. prosinca 1993. godine",i u drugoj stavci u drugoj alineji iza riječi: "za studeni" dodajuse riječi: "i prosinac".
II.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",a primjenjuje se od 1. prosinca 1993. godine.
Klasa: 025-04/93-01/101
Urbroj : 338-24-93-1
Zagreb, 23. studenoga 1993.
Predsjednik Izvršnog odbora
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti