POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravnik - pravilnik o oštećenjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
638 Na temelju članka 196. stavka 1. pod i) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi
ODLUKU
o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

  1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme što ga osiguranik, tijekom radnog odnosa ili drugog rada na osnovi kojega je osiguran, provede najviše od 30 dana u pojedinoj kalendarskoj godini na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, za osiguranike (iz članka 148. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) jest prosječna mjesečna plaća što su ga ostvarili u prethodnoj kalendarskoj godini. Za osiguranike koji u prethodnoj godini nisu bili zaposleni, kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa uzima se mjesečna svota plaće koju su osiguranici ostvarili u mjesecu koji prethodi nastupu navedenih okolnosti.
  2. Doprinos za osiguranike iz točke 1. ove odluke obračunava se i plaća prema stopama utvrđenim za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz plaće i na plaću radnika. Za osiguranike kojima se plaća utvrđuje u neto svoti, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti. Ako doprinos za osiguranike iz točke 1. ove odluke treba obračunati za manje od mjesec dana, za svaki kalendarski dan uzima se 1/30 mjesečne svote doprinosa.
  3. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora("Narodne novine", broj 16/92).
  4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396
Urbroj : 341-99-01/93-10
Zagreb, 20. travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti