POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni ugovori i zakoni - zakon o javnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. toč. 7. i 101. stavka 3. a u svezi s člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi
ODLUKU
o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

 1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje (članak 98. a u svezi s člankom 43. st. 1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) jest prosječna mjesečna neto plaća što ju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja, s tim da ako je ona manja od prosječne minimalne plaće, ili ako ju nije moguće utvrditi, primjenjuje se svota prosječne minimalne plaće iz godine koja prethodi godini u kojoj je prestala obveza osiguranja. Početkom svake kalendarske godine osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa povećava se za onoliko postotaka za koliko se povećava nominalna plaća svih radnika zaposlenih na području Republike u prethodnoj godini.
 2. Za osobe koje su nakon prestanka obveznog osiguranja u zemlji s kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju i nakon povratka iz inozemstva, osigurale produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti (članak 98. stavak 2. točka 2., a u svezi s člankom 43. st.1. i 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske) osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa određuje se u visini i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda kojom su utvrđene osnovice osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
 3. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje u godini 1993. obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi osiguranika - osoba samostalnih djelatnosti i osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za godinu 1993.. kada im se plaća utvrđuje u neto svoti.
 4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranja u trenutku prijave osiguranika na produženo osiguranje.
 5. Osobe kod kojih je nastala okolnost koja daje pravo na produženo osiguranje, prije 3. ožujka 1973. godine, a prijavu na produženo osiguranje podnose poslije 2. ožujka, 1973. godine, razvrstavaju se u osnovice osiguranja za ostvarivanje prava u skladu s odlukama o osnovicama osiguranja koje su se uzimale za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja u određenim proteklim razdobljiina za koja se odobrava produženo osiguranje.
 6. Doprinosi za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 5. odluke obračunavat će se prema osnovici osiguranja u koju bi osiguranik bio razvrstan u godini podnošenja zahtjeva na produženo osiguranje i po stopi koja se primijenjuje u godini podnošenja zaktjeva i to za sva protekla razdoblja za koja se priznaje pravo na produženo osiguranje.
 7. U staž osiguranja računaju se samo ona razdoblja produženog osiguranja za koja je plaćen odgovarajući doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje.
 8. Doprinos za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje plaća se RepubIičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na osnovi rješenja područne organizacijske jedinice Republičkog fonda kod koje je osiguranik bio posljednji put osiguran, prije prestanka obveznog osiguranja.
 9. Doprinos se plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja.
 10. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Narodne novine", broj 16/92).
 11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993. godine.

Klasa: 140-13/93-01/1898
Urbroj : 341-99-01/93-7
Zagreb, 20. travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti