POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni ugovori i zakoni - uredba o zvanjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.
Broj : PA4-93/ 1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
Članak 1.
U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine". br. 19/91. i 83/92.) iza članka 21a. dodaju se članci 21b., 21c., 21d., 21e., i 21f. koji glase:
" Članak 21 b.
Onaj dio vrijednosti poduzeća koji nije prodan prema odredbama članka 19. i članka 21a. ovoga Zakona i pre ostalih 50% vrijednosti poduzeća, prodaju se u cijelosti javnim prikupljanjem ponuda hrvatskim državljanima i pripadnicima hrvatskog naroda, te domaćim i stranim pravnim osobama. Uvjete za ponudu utvrduje i javno prikupljanje ponuda provodi Hrvatski fond za privatizaciju. Odluku o prodaji Hrvatski fond za privatizaciju donosi imajući u vidu sve elemente ponude, a posebno: - visinu ponuđene cijene, - plaćanje odjednom, - plaćanje u stranoj valuti, - dokapitalizacija poduzeća i jamstva za to, - program razvoja poduzeća koji osigurava zadržavanje ili povećanje broja zaposlenih.
Članak 21c
. Neotplaćene dionice kupljene na obročnu otplatu na temelju članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 2a. članka 19.. 21a. i 21b. ovoga Zakona, njihov imatelj (dalje - prenositelj) može prenijeti na druge osobe (dalje - stjecatelj) sukladno uvjetima propisanima ovim Zakonom i statutom dioničkog društva. Neotplaćene dionice ne mogu se prenositi prije upisa dioničkog društva u sudski registar.
Članak 21d.
Neotplaćene dionice prenose se ugovorom koji se u obliku javno ovjerene isprave sklapa između prenositelja i stjecatelja. U ugovoru se uz ostalo moraju navesti: tvrtka i sjedište dioničkog društva čije se neotplaćene dionice prenose. te broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar (broj registarskog uloška); nominalna vrijednost neotplaćenih dionica; ukupan broj neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica; serijske i kontrolne brojeve dionica koja se prenose; broj ugovora sklopljenog s Hrvatskim fondom za privatizaciju, na temelju kojeg je u postupku pretvorbe društvenog poduzeća prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora o prijenosu dionica, stjecatelj je dužan dostaviti Hrvatskom fondu za privatizaciju
. Članak 21e.
Stjecatelj preuzima prenositeljev dug prema Hrvatskom fondu za privatizaciju iz ugovora o prodaji dionica sklopljenog s tim Fondom. Stjecatelj stupa na prenositeljevo mjesto u tome ugovoru i preuzima sva prenositeljeva prava i obveze iz tog ugovora.
Članak 21 f.
Ništav je ugovor o prijenosu neotplaćenih dionica sklopljen suprotno odredbama ovoga Zakona".
Članak 2.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 16/83.).
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/93-01/12
Zagreb, 6. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti