POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni tekstovi - propisi registriranih hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
Na temelju članka 196. stavka 1. pod b) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine",broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskogogiruranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993., donosi

ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznompraktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi , za godinu 1993.

1. Osnovica osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosai za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobekoje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ilina dobrovoljnoj praksi ako rade s punim radnim vremenom (članak 14. stavak1. točka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) određuje seovisno o stupnju stručne spreme stečene nakon završene izobrazbe i za godinu1993. iznosi:
1) 148.176.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema),
2) 114.294.- HRD ,za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika),
3) 84.408.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtogstupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika).

2. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz točke 1.ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa kada se plaća utvrđuje u neto svoti.

3. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završeneizobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili dobrovoljnoj praksi zagodinu 1992.("Narodne novine", broj 16/92).

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396
Urbroj : 341-99-01/93-6
Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog iinvalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti