POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni tekstovi - pravilnik o zaštitarskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.
Broj : PA4-91/ 1-93.
Zagreb. 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopuni Zakona o slobodnim zonama
Članak 1.
U Zakonu o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 53A/91., 65/92. i 27/93.) članak 31. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.500 do 50.000 DEM kaznit će se za prekršaj poduzeće slobodna zona:
- ako ne donese akt kojim se utvrđuju uvjeti uz koje koristi područJe slobodne zone za obavljanje djelatnosti u toj zoni (članak 11. stavak 1.),
- ako započne radom prije izdavanja akta o udovoljavanju uvjeta za početak rada (članak 14.)
- ako na području zone dozvoli stanovanje suprotno aktu kojim se uređuje boravak na području zone (članak 15. stavak 3.),
- ako u propisanom roku ne dostavi izvješće o financijskim rezultatima poslovanja i ostvarenom netto deviznom efektu slobodne zone (članak 30.). Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 do 5.000 DEM za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poduzeća slobodna zona".
Članak 2.
Članak 32. mijenja se i glasi"Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.500 do 50.000 DEM kaznit će se za prekršaj korisnik:
- ako ne prijavi uvoz. izvoz, provoz i smještaj robe u slobodnu zonu nadležnoj carinarnici (članak 17. stavak 1.),
- ako ne vrati u slobodnu zonu ili ne izveze u roku robu privremeno upućenu izvan zone (članak 18. stavak 2.),
- ako ne vodi evidenciju o robi koja ulazi ili izlazi iz slobodne zone (članak 21.). Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 do 5.000 DM za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba korisnika".
Članak 3.
Iz članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi: Članak 32a. Iznosi novčanih kazni iz članka 31. i 32. ovoga Zakona revaloriziraju se prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne".
Članak 4.
U članku 33. riječi: "dvije godine" zamjenjuju se riječima: "tri godine".
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Uredba o izmjeni Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", br. 27/93.).
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-05/93-01/01
Zagreb, 6. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti