POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni standardi - pravilnik o kategorijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKAHRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka pod c) Zakona o mirovinskom i invalidskomosiguranju "Narodne novine"; broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89,57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskogi invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskogosiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi
ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanjei plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskogosiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposlenikod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnihi diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljanaza godinu 1993.
1. Osnovice osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosai za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranikekoji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i medunarodnihorganizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništavaili u osobnoj službi stranih državljana (članak 14. stavak I. točka 5.Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) za godinu 1993, određujuse ovisno o stručnoj spremi osiguranika te iznose:
1) 261.570.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu sedmog ili osmogstupnja (visoka stručna sprema),
2) 203.437. - HRD za osobe koje imaju stručnu spremu petog ili šestogstupnja (viša stručna sprema odnosno, sprema visokokvalificiranog radnika),
3) 164.687.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu trećeg ili četvrtogstupnja (srednja stručna sprema odnosno sprema kvalificiranog radnika),
4) 127.552.- HRD za osobe koje imaju stručnu spremu prvog ili drugogstupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika),
5) 109.791.- HRD za osobe bez stručne spreme.
2. Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja uzima se neto ugovorena plaća- ako je veća od osnovice osiguranja iz stavka 1. ove odluke.
3. Iznimno, kada je ugovorena plaća (bruto) uzima se kao osnovica zaobračunavanje i plaćanje ugovorena svota plaće (bruto).
4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak zautvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranjeobračunava se i plaća prema stručnoj spremi, osnovici i stopi osiguranjautvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.
5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz stavka 1.i 2. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi zaosiguranike koji su sami obveznici plačanja doprinosa kada im se plaćautvrđuje u neto svoti. U slučaju iz stavka 3. ove odluke, doprinos za mirovinskoi invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema Zakonu utvrđenoj stopiza osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa iz svoje brutoplaće.
6. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti odluka o osnovicamaosiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanjeprava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su napodručju Republike zaposleni kod stranih i medunarodnih organizacija iustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnojslužbi stranik državljana za godinu 1992. ("Narodne novine",broj I6/92).
7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimnovinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 140-13/93-01/1396
Urbroj : 341-99-01/93-5
Zagreb, 20. travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti