POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni standardi - dozvola da se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1993. godine.
Broj : PA4-92/ 1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave
Članak 1.
U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave ("Narodne novine", br. 55/92. i 44/93.) u članku 3. točki 3. iza podtočke 6. dodaje se podtočka 7. koja glasi: "7. Državna direkcija za robne rezerve"
Članak 2.
U članku 4. iza riječi: "Zavodima" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi "institutima", dodaju se riječi "i direkcijama".
Članak 3.
U članku l0. stavku 2. riječi: "robne rezerve" brišu se. Stavci 3. i 4. brišu se.
Članak 4.
Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi: "Članak 24a. Državna direkcija za robne rezerve obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na: formiranje i korištenje robnih rezervi i osiguranje skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih rezervi: intervencije na tržištu; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost Državna direkcija za robne rezerve ima svojstvo pravne osobe."
Članak 5.
U članku 26. stavku 1. iza riječi: "zavod" riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: "instituta" dodaju se riječi "i direkcije".
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Direkcija za državne robne rezerve nastavlja s radom kao Državna direkcija za robne rezerve.
Članak 7.
Djelatnici zatečeni na radu u Direkciji za državne robne rezerve na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s radom u Državnoj direkciji za robne rezerve.
Članak 8.
Direktor Državne direkcije za robne rezerve dužan je uskladiti unutarnje ustrojstvo Državne direkcije za robne rezerve s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Članak 9.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-01/83-01/04
Zagreb, 6. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti