POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni sporazumi - odluka o porezu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 196. stavka 1. pod d) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju("Narodne novine", br. 26/83, 5/86. 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993.. donosi

ODLUKU
o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.

1. Osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju za godinu 1993. je plaća ostvarena u kalendarskoj godini koja prethodi godini odlaska u inozemstvo ako je veća od pripadajuće osnovice utvrđene u točki 2. ove Odluke.

2.Kao osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, za osiguranike iz stavka 1. ove odluke, koji u kalendarskoj godini, koja prethodi godini odlaska u inozemstvo nisu ostvarili plaću uzima se stalna mjesečna osnovica i to:

  1. 261.570.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema sedmog ili osmog stupnja (visoke stručna sprema) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I. klase,
  2. 203.437.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II klase ili radiotelegrafista,
  3. 164.687.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema trećeg ili četvrtog stupnja (srednja stručna sprema, odnosno sprema kvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača,I. kuhara, I konobara, tesara, mehaničara, električara, motorista, brodovođe ili radiofoniste.
  4. 127.552. - HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se traži stručna sprema prvog ili drugog (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika), te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara. II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije,
  5. 109.791.- HRD za radnike koji rade na poslovima za koje se ne traži stručna sprema, te za radnike zaposlene na stranim brodovima u svojstvu mlaca palube, mlaca sobe, mlaca kuhinje i čistača.


3. Stupanj stručne spreme iz stavka 2. ove odluke utvrđuje se prema odgovarajućim propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.

4. Za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak,za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici i stopi osiguranja utvrđenoj za godinu u kojoj je postupak pokrenut.

5. Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osiguranika iz st.1. i 2. ove odluke obračunava se i plaća prema zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja, doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti.

6. Danom stupanja na snagu ove odluke presđ prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja zaposlenih,u inozemstvu za godinu 1992. ("Narodne novine", broj 16/92).

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1993.

Klasa: 140-13/93-01/1396
Urbroj : 341-99-01 /93-4
Zagreb, 20. travnja 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti