POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni propisi - pravilnik o opasnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 69. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju("Narodne novine", br. 26/83; 5/86 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točka 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. travnja 1993., donosi
ODLUKU
o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1993.
1. Osobama koje nemaju svojstvo osiguranika, a osigurane su u određenim okolnostima Ščl. 22. i 23., 24a i čl.25. do 28. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u daljnjem tekstu: Zakon). za mirovinsku osnovicu od koje se određuje invalidska mirovina uzimaju se slijedeće svote, i to:
1) osiguranim osobama iz čl. 22, 23. i 24a i čl. 25. do 27. Zakona:
a) 37.387 HRD za osobe sa stručnom spremom sedmog ili osmog stupnja Švisoka stručna sprema) i za studente koji se Školuju prema programu za stjecanje stručne spreme sedmog stupnja.
b) 31.942 HRD za osobe sa stručnom spremom petog ili šestog stupnja (viša stručna sprema, odnosno sprema visokokvalificiranog radnika) i za učenike, odnosno studente, koji se školuju prema programu za kvalificiranog radnika) i za učenike koji se školuju prema propisima za stjecanje stručne spreme trećeg ili četvrtog stupnja;
d) 22.809 HRD za osigurane osobe sa stručnom spremom prvog ili drugog stupnja (niža stručna sprema odnosno sprema polukvalificiranog radnika) i za učenike koji se školuju prema programu za stjecanje stručne spreme prvog ili drugog stupnja,
e) 18.793 HRD za ostale osigurane osobe bez stručne spreme.
2) Osiguranim osobama iz članka 28. Zakona koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, maloljetničkog zatvora ili na izdržavanju odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, dom za preodgoj ili posebnu odgojnu ustanovu- 18.793 HRD.
2. Osiguranicima - osobama koje se nakon završeng školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi, ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za svoj rad naknadu (članak 14. stavak 1. točka 4. Zakona), za mirovinsku osnovicu od koje se određuje invalidska mirovina uzimaju se osnovice utvrđene odlukom za obračunavanje i plaćanje doprinosa i određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
3. Osnovica iz točke 1. ove odluke usklađuje se prema porastu prosječne mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.
4. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim.pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1992.("Narodne novine", broj 16/92)·
5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.
Klasa: 140-13/93-01/1396
Urbroj : 341-99-01/93-2
Zagreb, 20.travnja 1993.
Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti