POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni propisi - pravilnik o financiranju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o proglašenju Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu
Proglašavam Zakon o posebnoj pristojbi na uvezenu robu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1993. godine.
Broj : PA4-111/1-93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
o posebnoj pristojbi na uvezenu robu
Članak 1.
Radi ostvarivanja usklađenin odnosa u platnoj bilanci s inozemstvom utvrđenih razvojnom i gospodarskom politikom Republike Hrvatske za odgovarajuće razdoblje, privremeno se može uvesti posebna pristojba na robu koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: "posebna pristojba na uvezenu robu"). Vlada Republike Hrvatske određuju robu, odnosno grupe roba na koje se pri uvozu plaća posebna pristojba na uvezenu robu, visinu pristojbe i razdoblje za koje će se pristojba naplaćivati.
Članak 2.
Sredstva ostvarena naplatom posebne pristojbe na uvezenu robu prihod su proračuna Republike Hrvatske.
Članak 3.
Obračun, naplata i vraćanje posebne pristojbe na uvezenu robu obavlja se odgovarajućom primjenom propisa o obračunu, naplati i vraćanju carine.
Članak 4.
Odredbe Carinskog zakona, u dijelu koji se odnosi na propisivanje odgovornosti za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, odgovarajuće se primjenjuju i pri utvrđivanju opisa tih djela i odgovornosti učinitelja za istovjetna kaznena djela u odnosu na povrede propisa o posebnoj pristojbi na uvezenu robu.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 53/91.) i Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92.). Propisi doneseni za izvršenje uredbe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se do stupanja na snagu propisa za izvršenje ovoga Zakona, ali najduže do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 412-01/93-01/02
Zagreb, 8. listopada 1993.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti