POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa zakonima - odluka o čuvanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 209. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj: 84/92. i 5/93.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
o osposobljavanju djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita
Članak 1
Ovim se pravilnikom utvrđuje nastavni plan i program, propisuju uvjeti i način stručnog osposobljavanja za vozače vozila pojedinih kategorija, uvjeti i način organiziranja, provođenja i polaganja vozačkog ispita djelatnika, odnosno polaznika svih oblika stručnog obrazovanja (u daljnjem tekstu: kandidat za vozače) u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 2.
Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita obavlja se sukladno odredbama propisa kojima se uređuje osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon osim odrdaba koje se odnose na osnivanje i rad auto škola te sukladno odredbama propisa o polaganju vozačkog ispita.
Članak 3.
osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje i vozačkih ispita obavlja se u Obrazovnom centru Ministarstva. Ospostavljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita može se obavljati i izvan sjedišta Obrazovnog centra Ministarstva, ovisno o mjestu održavanja određenog oblika stručnog obrazovanja.
Članak 4.
Kandidati za vozače mogu se osposobljavati kada su najviše jednu godinu mlađi od godina potrebnih za stjecanje prava na upravljanje vozilima.
Članak 5.
Pored programa utvrđenog člankom 2. ovoga Pravilnika kandidati se osposobljavaju i za:
- upravljanje prometom u pokretu;
- zaustavljanje vozila u pokretu;
- osiguranje prolaska vozila pod pratnjom;
- pratnja izvangabaritnih tereta, specijalna vozila i dr.
- korištenje posebnih zvučnih i svjetlosnih uređaja;
- upravljanje vozilima u otežanim uvjetima (kiša, snijeg, blato i dr.);
- upravljanje oklopnim transporterom i drugim vozilima specijalne namjene.
Članak 6.
Vozački ispit polaže se pred ispitnom komisijom. Načelnik Obrazovnog centra Ministarstva određuje kriterije za imenovanje članova ispitne komisije te imenuje članove ispitne komisije iz sastava djelatnika Obrazovnog centra Ministarstva. Ispitna komisija sastoji se od tri člana od kojih je jedan predsjednik komisije.
Članak 7.
Kandidat koji nije zadovoljan ocjenom ima pravo uložiti usmeni prigovor na ocjenu odmah po završenom ispitu. Prigovor se podnosi, ispitnoj komisiji. Ispitna komisija dužna je prigovor kandidata unijeti u izvješće o provođenju vozačkog ispita i donijeti odluku u roku od dva dana.
Članak 8.
O odluci ispitne komisije na prigovor iz članka 7. ovoga Pravilnika kandidat ima pravo žalbe Obrazovnom centru Ministarstva u roku od osam dana od dana primitka odluke ispitne komisije.
Članak 9.
Sredstva za troškove polaganja vozačhih ispita osiguravaju se sukladno odredbi članka 98. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92 i 33/92.) Posebnim uputstvom, za određene kategorije djelatnika, ministar će utvrditi način plaćanja i visinu troškova vozačkog ispita.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : 511-01-66-206/1-93.
Zagreb. 20. siječnja 1993.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti