POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa propisima - uredba o ukidanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTASTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 316. stavak 1. točka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92. i 5/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o načinu izdavanja i oduzimanja, sadržaju i obliku dopuštenja (licence) te o uvjetima koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licence) (u daljem tekstu: dopuštenje) kontrolorima tehničke ispravnosti vozila za obavljanje poslova kontrole tehničke ispravnosti vozila i osobama koje u stanici za tehnički pregled vozila obavljaju poslove regi stracije vozila, sadržaj i oblik dopuštenja, način vođenja evidencije o izdatim i oduzetim dopuštenjima te o uvjetima koja mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 2.
Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se putem stručne organizacije iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljem tekstu: stručna organizacija).

Članak 3.
Uz zahtjev za izdavanje dopuštanja, kontrolor tehničke ispravnosti vozila prilaže:

  1. dokaz o završenoj stručnoj spremi propisanoj člankom 264. Zakona o sigurnosti prometa na cestama za zanimanje kontrolora tehničke ispravnosti vozila odnosno dokaz o položenom posebnom ispitu za kontrolore tehničke ispravnosti vozila;
  2. fotokopiju vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima najmanje "B" kategorije.


Članak 4.
Osoba koja u stanici za tehnički pregled vozila obavlja poslove registracije vozila uz zahtjev za izdavanje dopuštenja prilaže:

  1. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu;
  2. uvjerenje stručne organizacije o osposobljenosti za poslove registracije vozila.


Članak 5.
Stručna organizacija dužna je u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva iste dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova radi izdavanja dopuštenja.

Članak 6.
Dopuštenje je pravokutnog oblika, bijele boje, dimenzija 55 x 85 mm, i ima otiskane dvije stranice.
Obrazac dopuštenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 7.
U slučajevima iz članka 274. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ovlašteni djelatnik iz članka 273. toga Zakona, prijedlog za oduzimanje dopuštenja podnosi preko policijske uprave.

Članak 8.
O izdanim i oduzetim dopuštenjima Ministarstvo unutarnjih poslova vodi evidenciju u registru koji se vodi na obrascu broj 2.

Članak 9.
Za organiziranje i jedinstvenu provedbu tehničkih pregleda vozila i obavljanje drugih poslova iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama može se ovlastiti organizacija koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je registrirana za pružanje usluga u cestovnom prometu odnosno za ostalo obrazovanje (sticanje posebnih znanja i vještina);
  2. da ima poslovni prostor u vlasništvu, korisništvu odnosno zakupu;
  3. da ima odgovarajuće stručne djelatnike, od čega najmanje dva diplomirana inženjera strojarstva, najmanje jednoga diplomiranog inženjera prometa, diplomiranog ekonomistu, diplomiranog pravnika i tri kontrolora tehničke ispravnosti vozila;
  4. da ima kasu ili željezni ormar za čuvanje potrebitih obrazaca, osobno računalo s pisačem za obradu podataka o registriranim vozilima te mogućnost uključivanja u Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova, propise kojima je regulirana registracija vozila i tehnički pregledi vozila te potrebiti broj telefona i telefaksa;
  5. djelatnici koji obavljaju ostale poslove javnih ovlasti glede stručne spreme i stručnog osposobljavanja trebaju ispunjavati uvjete propisane za djelatnike organa državne uprave;
  6. da je od nadležnog organa državne uprave ovlaštena za ispitivanje uređaja i opreme u stanicama za tehnički pregled vozila prema propisima o mjernim jedinicama i mjerilima.


Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-43-2750/ 1-1993.
Zagreb, 22. siječnja 1993.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.
Obrazac broj 1
Veličina 85 x 55 mm


_ ______________________
REPUBLlKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

DOPUŠTENJE (LICENCA)
Za obavljanje poslova kontrolora tehničke ispravnosti vozila
M.P.
Za obavljanje poslova registracije vozila u stanicama za tehničke preglede vozila
M.P.
00000000
_ ______________________
Prednja stranica

____________________________________________________
BROJ:
IME ___________________________
PREZIME ________________________
JMBG __________________________
PREBIVALIŠTE _____________________.
ADRESA ________________________.
DATUM IZDAVANJA ___________________
M.P.
____________________
Potpis ovlaštene osobe
00000000
____________________________________________________
Zadnja stranica


Obrazac broj 2

Redni broj
Prezime i ime
Kontrolor - administrator
Stanica za tehnički pregled
Serijski broj dopuštenja
Broj i datum rješenja o oduzimanjuPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti