POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni primjeri - naredba o plaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GUVERNER NARODNE BANKE HRVATSKE
Na podlozi članka 36. toćke 1. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" br. 27/93 i 89/93) guvereler Narodne banke Hrvatske donosi
NAPUTAK
o plaćanjima s računa banke
I.
Zavod za platni promet (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi primljene naloge od banke na teret njezinoga žiro-računa do veličine pohriča sredstava na računu u smislu odredbi članka 25. stavka 2. Zakona o platnom prometu u zemlji
Banka može podići gotovinu sa svog žiro-računa u Zavodu (račun 620) za isplate po štednim ulozima i tekućim računima građana i dati nalog za prijenos sredstava sa svog računa na račun dijela banke (računi 621 i 623) za isplatu s naslova štednih uloga i tekućih računa gradana, do svote raspoloživih sredstava na žiro-računu banke (saldo na računu od prethodnog dana i raspoloživi tekući dnevni priljev). Ako na računu banke nema sredstava, Zavod obavlja isplatu banci i provodi naloge banke za prijenos sred stava na račune dijelova banke samo do veličine iz suglasnosti Narodne banke Hrvatske, koju pribavlja i Zavodu podnosi banka u smislu odredbi Odluke o načinu i uvjetma odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima ("Narodne Novine" br. 61/91, 41/92, 48/92, 60/92, 73/92 i 10/93).
Zavod provodi na teret žiro-računa banke i naloge primljene od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekučih računa građana kao i naloge banke s temelja obračuna uplata građana u korist računa drugih pravnih osoba koji se vode u Zavoda.
II.
Ako se nakon provođenja svih naloga platnog prometa i uključenja sredstava deponenata na računu banke iskaže potražni saldo; banka smije raspoloživa sredstva plasirati na tržištu novca:
Ako se nakon provođenja svih naloga platnog prometa i uključenja sredstava deponenata na računu banke iskaže dugovni saldo; pokriće se obavlja ovim redoslijedom:
- iz sredstava na računu dijelova banke (račun 621 i 623),
- iz sredstava kredita kojeg je banka dobila od drugih,
- iz sredstava obvezne rezerve.
Eventualno preostali dugovni saldo pokriva se na teret posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana od Narodne banke Hrvatske, do veličine koju je banka koristila za te namjene prema suglasnosti Narodne banke Hrvatske uvečane za terećenja od drugih pravnih osoba za ispiatu štednje za račun banke i primljenihčekove po tekučim računima građana će za svotu obračuna uplata; građana u korist računa drugih pravnih osoba.
III.
Na teret računa dijela banke (račun 621 i 623) provode se nalozi koje je dao dio banke, samo ako za njihovo izvršenje ima pokriće na računu dijela banke u smislu odredbi članka 25. stavka 2. Zakona o platnom prometu u zemlji. Zavod provodi na teret računa dijela banke i naloge primljene od drugih pravnih osoba s temelja štednje i tekučih računa građana te s temelja obračuna uplata građana u korist drugih pravnih osoba. Ako na računu dijela banke nema sredstava za izvršenje ovih naloga jedinica Zavoda, u kojoj se vodi račun dijela banke, daje nalog za prijenos-nedostajuče svote s računa banke na račun dijela banke.
IV.
U slučaju da i nakon pokrića iz izvora navedenih u dijelu II. ovog Naputka na računu banke ostane dugovni saldo, ili ako je korištenjem navedenih izvora spriječeno iska, zivanje dugovnog salda, prvi priljev sredstava na račun banke i na račune dijelova banke koristi se ovim redoslijedom:
- pokriće dugovnog salda na računu banke,
- vračanje korištenog posebnog kredita Narodnoj banci Hrvatske za pokriće isplata štednje i čekova po tekućim računima građana,
- vračnje korištene obvezne rezerve.
Prije pokrića dugovnog salda i vraćanja sredsava iz prethodnog stavka, banka ne smije vraćati kredit primljen
s tržišta novca.
Ako je na računu banke iskazan dugovni saldo, banka i njezini dijelovi moraju idući radni dan položiti na žiro-rađun banke gotov novac iznad svote iz suglasnosti Narodne banke Hrvatske za korištenje posebnog kredita.
Ako se banka u jednom danu koristila obveznom rezervom u svoti većoj od 15% izdvojenih sredstava radi uspostavljanja i održavanja svoje dnevne likvidnosti, banka sedam radnih dana od dana kad je vratila korištena sredstva obvezne rezerve ne može Zavodu podnositi naloge za davanje kredita i obavljanje drugih plasmana u smisu dijela III. Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje, njihove dnevne likvidnosti ("Narodne novine" br. 73/91,.51/93, 62/93, 74/93 i 92/93).
Pod kreditima u smislu prethadnog stavka ovog dijela podrazumijeva se i odobravanje i realizacija kredita pravnim osobama za plaće i druga priniranja djelatnika preko štednih i tekućih računa građana i žiro-računa fizičkih osoba.
V.
Zavod će omogućiti bankama da putem neposrede računalne komunikacije imaju uvid, u tiieku dana, u stanje i promjene na računima banke i na računima njezinih deponenata, te skratiti rok za utvrđivanje stanja na računima deponenata banke.
VI.
Ovaj naputak stupa na snagu petog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj : 20/93.
Zagreb, 18. listopada 1993.
Guverner Narodne banke Hrvatske
prof. dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti