POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni poslovi - zakon o nadzoru ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. listopada 1993. donijela
UREDBU
o posebnom porezu na kamate
Članak 1.
Na naplaćene kamate po stopi koja je veća od eskontne stope Narodrke banke Hrvatske za više od tri postotna poena, obračunava se i plaća posebni porez.
Članak 2.
Poreznu osnovicu posebnoga poreza na kamate čini iznos kamata obračunat po kamatnoj stopi većoj od eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za tri postotna poena.
Članak 3.
Porezni obveznici posebnog poreza na kamate su banke i druge štedno-kreditne organizacije i druge pravne osobe koje naplaćuju kamate po stopi iz članka 1 ove Uredbe.
Članak 4.
Posebni porez na kamate obračunava se i plaća na poreznu osnovicu iz članka 2. ove Uredbe: I ako su kamate od tri do pet postotnih poena više od eskontne stope, po stopi od 40%, 2 ako su kamate više od pet postotnih poena od eskontne stope, po stopi od 80%.
Članak 5.
Porezni obveznici iz članka 3. ove Uredbe plaćaju posebni porez u roku od 5 dana od dana naplate kamata Ako kamata nije naplaćena unutar roka, od 30 dana od dana izdavanja računa, porezni obveznici plaćaju posebni porez u roku od 5 darka po isteku 30 dana.
Članak 6.
Porezeni obveznici ne mogu prevaliti posebni porez na kamate na pravne i fizičke osobe od kojih naplaćuju kamate
Članak 7.
Kontrolu obračuna i naplate posebnoga poreza na kamate obavlja Porezna uprava i Financijska policija.
Članak 8. Prekršajni postupak u prvom stupnju povodom podnesenih prijava kontrolnih tijela iz članka 7. ove Uredbe vodi ovlašteno tijelo koje je obavilo nadzor. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave.
Članak 9.
Ministar financija može propisati potanko odredbe u svezi s primjenom ove Uredbe.
Članak 10.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 10.000 do 100.000 DEM kaznit će se, za prekršaj, porezni ob veznik: 1. ako ne obračuna, odnosno netočno obračuna posebni porez na kamate, 2. ako u propisanom roku ne plati posebrii porez na kamate. (2) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 100 do 10.000 DEM, za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika
Članak 11.
Svote novčanih kazni iz članka 10.ove Uredbe izriču se u hrvatskim dinarima prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan izricanja kazne.
Članak 12.
Ova Uredba strkpa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-14/93-01/01
Urbroj: 5030105-93-1
Zagreb, 18. listopada 1993
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti