POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet izdanje zakona - naredba o mjesečnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela
ODLUKU
o osnivanju Poduzeća "Alan", Zagreb
I.
Osniva se Poduzeće "Alan", Zagreb. Tvrtka poduzeća je "Alan" d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Pavla Hatza 16. Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske.
II.
Sredstva za početak i rad Poduzeća osiguravaju se:
- iz sredstava državnoga proračuna.
Visina osnivačkoga kapitala Poduzeća iznosi 55.000.-HRD.
III.
Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz prihoda od cijena za pružene usluge tijelima državne vlasti i domaćim i stranim osobama, te iz drugih izvora u skladu s važećim propisima.
IV.
Djelatnosti Poduzeća su:
- namjenska proizvodnja za potrebe Hrvatske vojske;
- konzalting u području proizvodnje i prometa sredstava za posebnu namjenu;
- trgovina na veliko sredstvima za posebnu namjenu;
- izvoz i uvoz sredstava za posebnu namjenu i
- usluge zastupanja inozemnih tvrtki.
V.
Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova: Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane.
VI.
Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnoga broja članova Upravnog odbora:
VII.
Upravni odbor Poduzeća, uz suglasnost Ministarstva obrane :
- donosi Statut Poduzeća;
- donosi plan razvoja;
- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokrića gubitka;
- donosi godišnji obračun Poduzeća;
- odlučuje o statusnim promjenama Poduzeća i promjeni oblika Poduzeća;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovne glavnice.
Upravni odbor samostalno:
- donosi planove i programe rada;
- donosi opće akte Poduzeća;
- obavlja i druge, poslove u svezi sa realizacijom upravljačke funkcije.
VIII.
Direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane. Direktor organizira i vodi proces rada i poslovanje Poduzeća, zastupa Poduzeće prema trećim osobama i odgovoran je za zakonitost rada Poduzeća. Direktor obavlja i druge poslove predviđene Statutom.
IX.
Nadzor nad poslovanjem, uporabom materijalnih sredstava i raspodjelom dobiti vrši Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva obrane.
X.
Upravni odbor dužan je u roku od 90 dana od dana donošenja ove Odluke podnijeti prijavu za upis Poduzeća u sudski registar.
XI.
Ova se odluka objavljuje u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/92-01/07
Urbroj : 5030113-93-1
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti