POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni osvrt - odluka o davateljima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela

ODLUKU
o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

I.
Za obavljeni veterinarsko-sanitarni pregled životinja proizvoda životinjskoga podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, te embrija i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest u prometu preko granice Republike Hrvatske, plaća se naknada.
1 Naknada za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošiljke životinja u prijevoznom sredstvu, iznosi
a) za pošiljke kopitara i papkara.
- pri izvozu, do 10 tona neto-mase, 10.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.500.- HRD,
- pri uvozu, do 10 tona neto-mase, 12.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.500. - HRD ,
- pri provozu, do 10 tona neto-mase, 14.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.500.- HRD,
b) za pošiljke peradi, ptica, zečeva, kunića i divljači, te majmuna za laboratorijske potrebe.
- pri izvozu i uvozu, do 5 tona neto-mase, 7.000 - HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 700.- HRD,
- u provozu, do 5 tona neto-mase, 19.000.- HRD a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.400.- HRD,
c) za pošiljke jednodnevne peradi (pilića, purića, guščića, pačića i dr.).
- pri izvozu i uvozu, do 10.000 komada 12.000.- HRD, a za svakih sljedećih započetih -1.000 komada povećava se za 1.500.- HRD,
- u provozu do 10.000 komada, ·14.000.- HRD, a za svakih sljedećih započetih 10.000 komada povećava se za 1.500.- HRD,
d) za pošiljke mesa:
- pri izvozu i uvozu do 10 tona neto-mase, 14.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 2.000.- HRD,
- u provozu do 10 tona neto-mase, 14.000.-HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 2.500.- HRD,
e) za pošiljke mesnih proizvoda masti, mlijeka i mliječnih prolzvoda jaja, proizvoda od jaja, sjemena za umjetno osjenienjivanje i embrija, pošiljke riba, pčela i pčelinjih proizvoda, dudovih svilaca, žaba, puževa, kornjača i drugih gmazova i mekušaca i svih njihovih proizvoda, pošiljke tehničke masti životinjskoga podrijetla, brašna žlvotinjskoga podrijetla. (mesnoga, medno-koštanoga, krvnog, ribljeg, brašna od perja i dr.); pošiljke životinjske hrane koje sadrže proizvode životinjskoga podrijetla, pošiljke kože, kosti, vune, dlaka, čekinja, grive, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutarnjih organa i životinjske tjelesne tekućine, u prijevoznom sredstvu.
- pri izvozu i uvozu do 10 tona neto-mase, 10.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 1.000.- HRD,
- u provozu do 10 tona neto-mase, 14.000.- HRD, a za svaku sljedeću započetu tonu povećava se za 2.000.- HRD, osim za brodske i zrakoplovne pošiljke. Ako je cijelo prijevozno sredstvo jedna pošiljka, naknada iznosi za svaku tonu 2.000.- HRD.
2. Naknada za komadne pošiljke životinja iznosi.
a) za svako grlo krupnih životinja, odnosno za svakih započetih 10 komada sitnih životinja ili 50 komada peradi ili ptica.
- pri izvozu i uvozu, 3.500.- HRD,
- u provozu 4.700.- HRD,
b) za pošiljke iz točke 1. odredbe pod a) ove Odluke:
- pri izvozu i uvozu do tri koleta, 4.000.- HRD, a za svako sljedeće koleto povećava se 500.- HRD,
- u provozu do tri koleta, 4.700.- HRD, a za svako sljedeće koleto povećava se
za 500.- HRD. Ukupna naknada za komadnu pošiljku ne može iznositi više od visine naknade za tu vrstu pošiljke ako bi se ona otpremala kao vagonska, kamionska, brodska ili zrakoplovna pošiljka.
3. Naknada za pse, mačke, majmune i druge pripitomljene divlje životinje, osim životinja koje pripadaju cirkusu, po komadu, odnosno pošiljci, iznosi:
- pri izvozu i provozu 2.400.- HRD,
- pri uvozu 4.700.- HRD.
Naknada za životinje koje pripadaju cirkusu naplaćuju se prema odredbama podtočke 1. i 2. ove točke.
4. Naknada za pregled ostataka tovara nakon čišćenja broda, odnosno teglenice, iznosi 20.000.- HRD, po brodu odnosno teglenici.

II.
Ako se međunarodnim ugovorom za pošiljku poljoprivrednih proizvoda pri izvozu traži dokaz da je podrijetlom s područja koje je slobodno od zaražnih bolesti, koje bi se prometom navedenih proizvoda mogle prenijeti na druge životinje, naknada iznosi.

  1. za vagonske i kamionske pošiljke i za pošiljke u kontejnerima, 15.000.- HRD,
  2. za brodske i zrakoplovne pošiljke, 25.000.- HRD.


III.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, plaća se pri graničnom prijelazu kojim je pošiljka ušla u Republiku Hrvatsku. .
Izuzetno od stavka 1. ove točke,ako za·pošiljku u provozu nije uplaćena naknada na graničnom prijelazu pri ulasku u Republiku Hrvatsku, ista se plaća na graničnom prijelazu pri izlasku, u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 100%.

IV.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu, pri pretovaru u lukama i zrakoplovnim pristanistima, određuje se u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 50%.

V.
Ako izvoznik, uvoznik ili vozar pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozove graničnog inspektora da pregleda pošiljku i ako inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik, uvoznik ili vozač dužni su za njegov izlazak platiti 15.000.HRD po satu čekanja.

VI.
Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke koji se obavlja tijekom noći i u dane državnih blagdana i neradnih dana, povećava se za 50% od visine propisane naknade.

VII.
Iznosi u HRD iz ove Odluke, revaloriziraju se indeksom promjene vrijednosti HRD prema DEM, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan izdavanja računa.

VIII.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 77/92).

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1 /93-01/05
Urbroj: 5030114-93-1
Zagreb,19. travnja 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti