POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet baza - uredbu o mogućnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Grada Zagreba, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Grad Zagreb
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja sljedeća nekretnina: - 14 m2 od zkč. br. 342 k.o. Trnje - izgrađeno zemljište i dvorište u Strojarskoj ulici - površine 7681 m2, upisana u zk. ul. br. 2843 kao društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58) i zk., korisništvo Đorđa Šefera iz Novoga Sada u 55/100 dijela, dr. Eugena Šefera iz Beograda u 15/100 dijeIa, Ernesta Šefera iz Novoga Sada (sada u Izraelu) u 15/100 dijela i Stevana Šefera iz Stare Kanjiže (sada u Argentini) u 15/100 dijela.
II.
Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se radi formiranja nove kč.br. 335/19 k.o. Trnje, površine 2850 m2, za izgradnju stambenog objekta KS-1 u Aveniji Vukovar.
III.
Parcela iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu R.N. br.1183/91 Zavoda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, izrađenom sukladno s uvjetima uređenja prostora koje je utvrdilo i dopunilo Izvršno vijeće Skupštine Grada Zagreba, klasa 350-05/91-01-60, od 5. srpnja 1991. godine.
IV.
Utvrđuje se da je predlagatelj položio na poseban račun kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, na broj 30101-697-75709, iznos od 30.892,40 HRD, na ime osiguranja isplate naknade po tržišnim cijenama, za nekretninu iz točke I. ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" .
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-269
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinič, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti