POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - internet baza - uredba o akontacijama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE
Na temelju članka 13. te članka 21. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93); te članka 67. stavak 1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske, .na sjednici održanoj 30. listopada 1993. godine, donio je
ODLUKU
o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu

I.
Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom (u daljnjem tekstu: banke) dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske podatke o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu na način i u rokovima propisanim ovom Odlukom.

II.
Izvješća iz točke 1. ove Odluke obuhvaćaju podatke o: 1) svim kupnjama i prodajama deviza između banke i domaćih pravnih osoba kao i osoba iz članka 4. stavak 3. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, te banke i stranih pravnih osoba , 2) svim prodajama deviza drugim bankama.

III.
Izvješća se dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske do 12 . sati slijedećeg radnog dana od dana obavljene kupoprodaje, odnosno zaključene kupoprodaje deviza.

IV.
Podatke iz točke II. pod1) banke dostavljaju na Obrascu br.1 koji je sastavru dio ove Odluke.
Kupnja deviza iskazuje se u ukupnom iznosu za svaku valutu, uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti izvršene isplate u domaćoj valuti.
Prodaja deviza iskazuje se u ukupnom iznosu za svaku valutu, uz obvezno iskazivanje i ukupne protuvrijednosti ostvarene naplate u domaćoj valuti.

V.
Podatke iz točke II. pod 2) banke dostavljaju na Obrascu br. 2 koji je sastavni dio ove Odluke.
Podatke dostavlja banka prodavatelj u ukupnom iznosu svake strane valute pojedinačno. Banka obvezno iskazuje i ukupnu protuvrijednost a domaćoj valuti za prodane strane valute pojedinačno
Podaci ne uključuju prodaje bankama koji se plaćaju u drugoj konvertibilnoj valuti (devizne arbitraže), već samo prodaje strane valute uz naplatu protuvrijednosti u domaćoj valuti.
Podaci ne uključuju prodane devize Narodnoj banci Hrvatske po bilo kojoj osnovi.

VI.
Za svaku pojedinu kupnju ili prodaju deviza u smislu ove odluke, banke moraju imati uredno odloženu doknmentaciju.

VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br.176/93.
Zagreb, 30. listopada 1993.

Predsjedriik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr: Pero Jurković, v. r.
Obrazac 1
Naziv banke : ___________________
Matični broj : ___________________

IZVJEŠĆE
o prodaji odnosno kupnji deviza na dan

- u apsolutnim iznosima strane valute
- u apsolutnim iznosima HRD

  1. Red. br.
  2. Šifra valute
  3. Oznaka valute


KUPNJA
4 Iznos (val)
5 Iznos (HRD)

PRODAJA
6 Iznos (val)
7 Iznos (HRD)

KONTROLNI ZBROJ

Uputa za popunu obrasca 1

Osnovne napomene:
a) unose se SVE kupnje i prodaje deviza izmedu banke i
domaćih pravnih osoba kao i osoba iz članka 4. stavka 3. Zakona o osnovama deviznog sustava deviznog poslovanja i prometu zlata, te banke i stranih pravnih osoba. Ne iskazuju se kupnje i prodaje fizičkim osobama. Podaci se unose temeljem isprava banke o kupnji i prodaji deviza;
b) unose se zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta.; c) podaci se mogu dostavljati nakon 14.00 sati za kupoprodaje od toga dana, a najksnije do 12.00 sati slijedećeg dana;
d) podatke treba obavezno unositi pisačim strojem.
Način popune :
a) u kolonu 4 unosi se UKUPNA KUPNJA POJEDINE VALUTE;
b) u kolonu 5 unosi se UKUPNO IZVRŠENA isplata protuvrijednost u domaćoj valuti UKUPNO za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 4;
c) u kolonu 6 unosi se UKUPAN IZNOS PRODAJE POJEDINE STRANE VALUTE;
d) u kolonu 7 unosi se UKUPNO ostvarena naplata protuvrijednosti u domaćoj valuti UKUPNO za svaku pojedinu stranu valutu iz kolone 6;.
e) na kraju izvješća unijeti KONTROLNI ZBROJ kolona 4, 5,6, i 7, što znači da se unose i zbrojevi kolone,4 i 6, bez
obzira što se zbrajaju različite valute.
Obrazac 2
Naziv banke: ________________________
Matični broj :_________________________

IZVJEŠĆE
o prodaji deviza neposredno između banaka na dan____________

- u apsolutnim iznosima strane valute
- u apsolutnim iznosim HRD :

  1. Red.br.
  2. Šifra valute
  3. Oznaka valute


PRODAJA
4 Iznos u stranoj valuti
5 Iznos ( HRD )

KONTROLNI ZBROJ :

Uputa za popunu obrasca 2
Osnovne napomene:
a) Obrazac popunjava SAMO BANKA PRODAVATELJ, temeljem zaključnica;
b) Unose se zaokruženi iznosi, bez decimalnih mjesta;
c) Podaci se dostavljaju do 12.00 sati sljedećeg dana za prethodni dan ;
d) u izvješće NE TREBA UKLJUČITI PRODAJE NARODNOJ BANCI HRVATSKE; e) u izvješće se NE UKLJUČUJU devizne arbitraže između banaka;
f) podatke treba obavezno unositi pisačim strojem. Način popune:
a) podaci u koloni 4 iskazuju se u UKUPNOM IZNOSU prodane strane vaIute, po stranini valutama pojedinačno; ·
b) u koIonu 5 unosi se UKUPNA protuvrijednost u domaćoj valuti UKUPNOG iznosa prodane pnjedine strane valute
iz kolone 4;
c) na kraju izvješća unijeti KONTROLNI ZBROJ kolona 4, i 5 što znači da se unosi i zbroj kolone 4 bez obzira što se zbrajaju različite valute.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti