POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - institucije - ispravak naredbe za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Grada Zagreba, Gradskoga sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Područnog ureda Centar, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela
ODLUKU
o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninom u k.o. Šestine
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja: - dio z.k.č. broj 8584/25 u površini od 20,5 čhv, upisane u z.k. ul. broj 21112 k.o. Grad Zagreb, odnosno prema novoj izmjeri, dio k.č. broj 4237/1 u površini od 74 m2 k.o. Šestine, koja je prenijeta u društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskoga zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
II.
Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi formiranja građevinske parcele z.k.č. broj 8584/58 k.o. Grad Zagreb, odnosno prema novoj izmjeri, k.č. broj 4237/2 k.o. Šestine, u svrhu izgradnje trafostanice TS 10/20, 0,4 kV-400 kVa NTS-S1, Pantovčak - Zelengaj - Kraljevac.
III.
Građevinska parcela iz točke I. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu R.N. broj 1165/92 kojeg je izradio Gradski zavod za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, od 27. travnja 1992. godine, a na temelju i u skladu s Uvjerenjem o uvjetima uređenja prostora od 12. ožujka 1992. godine, klasa: 350-05/91-01/432, što ga je izdao Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, Odjel za prostorno uređenje zaštitu čovjekova okoliša i graditeljstvo - Područni ured Centar.
IV.
Utvrđuje se da je Stambena zadruga "Zagrebstan" Zagreb, Kulušićeva broj 6, osigurala na računu broj 30101-697-38601 kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske, Sjedište Zagreb, sredstva potrebna za isplatu naknade po tržišnim cijenama, u iznosu od 1.663.150 HRD, za nekretninu iz točke I. ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-267
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti