POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - informacije za pravnike - pravilnik o javnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Ivana Japundžića iz Malog Lošinja, ul. Stjepana Radića broj 4, Vlada Republike Hrvatske, je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Mali Lošinj - grad
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja - dio k.č. br. 2970/1, u površini od 8 m2, upisana u z.k. ul. broj 1259 k.o. Mali Lošinj - grad, koja je u društveno vlasništvo prenijeta temeljem Zakona o izrnjenama i dopunama Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", br: 35/48) - dio k.č. broj 2970/2 u površini od 20 m2, upisana u z.k. ul. broj 1459 k.o. Mali Lošinj - grad, koja je u društveno vlasništvo prenijeta temeljem Zakona o određivanju zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera (" Narodne novine", broj 30/68).
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se, radi formiranja nove k.č. broj 2971/2 k.o. Mali Lošinj - grad, površine 278 m2, u svrhu dodjele te parcele predlagatelju, u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu.
III.
Parcela iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu Općinske uprave za katastar i geodetske poslove, općine CreS-Lošinj, broj: 936-02/90-01/19, od 13. studenog 1990. godine, izrađenom na temelju i u skladu s uvjetima uređenja prostora koje je utvrdio Komitet za urbanizam, građevinarstvo, imovinskopravne poslove sa Upravom za geodetske poslove i katastar općine Cres-Lošinj, klasa: 350-05/90-01/373, od 7. studenoga 1990. godine.
IV.
Utvrđuje se da je predlagatelj uplatio u korist općine Cres-Lošinj, na poseban račun broj 33870-781-79 kod Službe društvenog knjigovodstva, Mali Lošinj, iznos od 44.184.HRD, a na ime osiguranja Isplate naknade po tržišnim cijenama.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01 /01
Urbroj : 5030109-93-263
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti