POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni list - pravilnik o dodatnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 22. i 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93.). Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. listopada 1993. godine donio je
ODLUKU
o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
I.
Narodna banka Hrvatske odobrava bankama kratkoročne kredite za održavanje njihove dnevne likvidnosti (u nastavku teksta: "kredit za likvidnost") u visini, uz uvjete i na način što su utvrđeni ovom odlukom.
II.
Kredit za likvidnost Narodna banka Hrvatske odobrava na temelju portfelja vrijednosnih papira kojima banka raspolaže :

  1. blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske - do iznosa 100% nominalne vrijednosti tih zapisa;
  2. obveznica što ih je izdala Republika Hrvatska - do iznosa 50% nominalne vrijednosti tih obveznica koje dospijevaju u roku do 6 mjeseci od dana korištenja kredita;
  3. eskontiranih mjenica što su ih izdala poduzeća avalirane od drugih banaka - do visine 20% nominalne vrijednosti mjenica do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana:
  4. blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca - do iznosa 20% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana;
  5. komercijalnih zapisa s garancijom druge bankedo visine 20% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana.

III.
Kreditom za likvidnost banka se može koristiti uz uvjet da u proteklih 60 dana nije imala dospjelih nenamirenih obveza iz kredita za likvidnost.
IV
Kreditom za likvidnost, u smislu ove Odluke, banka se može koristiti neprekidno ili s prekidima do ukupno deset radnih dana u mjesecu, bez obzira na iznos korištenog kredita. Danom poćetka korištenja kredita smatra se dan kad su banci prenesena sredstva na njezin žiro-račun, a dan kad banka vrati kredit ne računa se kao dan korištenja kredita. Ako banka vrati kredit istog dana kad su joj sredstva prenesena na žiro-račun. smatrat će se da se kreditom koristila jedan dan. Radnim danom, u smislu ove Odluke, ne računa se subota.
V.
Vrijednosni papiri na temelju kojih se banka koristi lombardnim kreditom ili reeskontnim kreditom ne mogu biti osnova za korištenje kredita za likvidnost u smislu ove Odluke
VI.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka, o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti ("Narodne novine", broj 18/92).
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 168/93.
Zagreb, 8. listopada 1993.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti