POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - info pregled zakona - uredbu o izmjenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda u komunalno-stambenoj djelatnosti općine Rijeka, Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Plase
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Plase i to:
- dio k.č. br.1725/11 u površini od 7 m2 i dio k.č. br. 1725/12 u površini od 418 m2, upisane u zk.ul. 2158, ranije vlasništvo sadašnjega korisnika Santa Valencicha u 1/3 dijela, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58), te korisnika Općine Rijeka u 2/3 dijela, prenijeto u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48),
- dio k.ć. br. 1725/e u- površini od 54 m2, upisane u zk.ul. 2294, ranije vlasništvo sadašnjega korisnika Marije Valenčić, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskoga zemljišta,
- dio k.č. br.1723/1 u površini od 103 m2 i dio k.č. br. 1723/6 u površini od 150 m2, upisane u zk.ul.151, ranije vlasništvo sadašnjega korisnika Lonis Crestane, New Mexico, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,
- k.č. br. 1728/1 u površini od 2 m2 i k.č. br. 1728/3 u površini od 74 m2, upisane u zk.ul.931, na kojima pravo korištenja ima Općina Rijeka, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,
-k.č. br:1726/4 u površini od 41 m2, na kojima pravo korištenja ima Općina Rijeka, upisane u zk.ul. 2153, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća, radi formiranja nove građevinske parcele k.č. br. 1725/13, u svrhu rekonstrukcije prometnice;
- dio k.č. br. 1146/11 u površinl od 64 m2 i dio k.č. br. 1146/12 u površini od 140 m2, upisane u zk.ul. 2432, ranije vlasništvo sadašnjih korisnika Marije Tijan rod. Abramović u 1/2 dijela i Tulia Tijana u 1/2 dijela, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta,
- dio k.č. br. 1717/11 u površini od 75 m2, dio k.č. br. 1717/1 u površini od 775 m2, dio k.č. br.1717/14 u površini od 2 m2 i dio k.č. br.1717/10 u površini od 578 m2, upisane u zk.ul. 229, ranije vlasništvo sadašnjih korisnika Alessia Varodya u 1/4 dijela, Giuseppea Varodia u 1/4 dijela, Marie Varody u 1/4 dijela i Francesce Varody u 1/4 dijela, prenijete u društveno vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, radi formiranja nove građevinske parcele-k.č. br. 1146/13 u svrhu izgradnje okretišta.
II.
Parcele iz točke I. ove Odluke formirat će se prema prijavnom listu kojega je izradio GEOPROJEKT, Buzet, poslovnica Opatija, ovjerila Uprava za katastar Općine Rijeka, broj: II-9/90/88, od 1. rujna 1989. godine, a na temelju i u skladu s Uvjetima uređenja prostora Općinskoga komiteta za urbanizam, izgradnju, katastar i komunalno stambene poslove, Odjel za urbanizam i izgradnju Općine Rijeka, od 30. listopada 1987. godine, broj: 03/1-11629/87/BJ/PA.
III.
Utvrđuje se da je Fond u komunalno-stambenoj djelatnosti općine Rijeka, kao zainteresirana strana, pružio osiguranje za punu isplatu naknade prema tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. Odluke, a u koju svrhu je izdao akceptni nalog broj C 3613825 od 20. prosinca 1992. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-259
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić. v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti