POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - informacije - podatke o prosječnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Medena Štelia Kanfanar 70, Rovinj, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Kanfanar
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č.br.1262/2 sa 71 m2, z.k.ul. 512, k.o. Kanfanar, podruštvovljena u 44/80 dijela, temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnlh privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", broj 98/46 i 35/48).
II.
Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se radi formiranja nove građevinske parcele sa k.č.br.1261/6 sa 323 m2 k.o. Kanfanar, na kojoj je izgrađen gospodarski objekt u vlasništvu Medena Štelia, Kanfanar 70, prema prijavnom listu od 27. veljače 1992. godine, klasa: UP/I-932-07/92-01/111, urbroj: 2171-02-05-92-03, izrađenim u skladu s uvjetima uređenja prostora Sekretarijata za poslove uprave Općine Rovinj, Uprave zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Službe prostornog uređenja i zaštite okoliša od 24. veljače 1992. godine; klasa: 350-05/90-01/182, urbroj: 2171-02-03-92-2.
III.
Utvrđuje se da je zainteresirana osoba, Meden Štelio, Kanfanar 70, položila sredstva za isplatu naknade po tržišnoj cijeni za nekretninu iz točke I. ove Odluke i to ukupno 170.400.- HRD, na račun broj: 38740-781-107 kod Službe društvenog knjigovodstva Rovinj.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-261
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti