POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - informacije - podatke o prosječno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 1993. donijela

ODLUKU
o privremenom financiranju Općine Vinkovci za 1993. godinu

Članak 1.
Proračun Općine Vinkovci za 1993. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:
- prihode od 10.267,683.892 HRD
- raspoređene prihode od 9.720,267.000 HRD
- neraspoređene prihode (tekuća rezerva Proračuna) od 547,416.892 HRD

Članak 2.
Prihodi Proračuna po grupama računa i računima te rashodi po grupama računa i računima utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda.
Rashodi Proračuna iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se po nosiocima, korisnicima i bližim namjerama u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.
Prihodi i rashodi utvrđeni Odlukom o privremenom financiranju javnih potreba u prvom tromjesečju 1993. godine Općine Vinkovci sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.
Bilanca prihoda i rashoda i Posebni dio Proračuna Općine Vinkovci za 1993. godinu sastavni su dio ove Odluke i objavljuju se u Službenom glasniku Općine Vinkovci.
Zajedno s Bilancom prihoda i rashoda i Posebnim dijelom Proračuna Općine Vinkovci objavljuje se i Opći dio Proračuna iz članka 1. ove Odluke.
Danom početka primjenjivanja ove Odluke primjenjuju se i Bilanca prihoda i rashoda i Posebni dio Proračuna Općine Vinkovci.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993.

Klasa: 402-01/93-01/01
Urbroj: 503105-93-147
Zagreb, 8. srpnja 1993.

Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti