POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - imenovanja i razrješenja - ispravak uredbe alineje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičklh i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Javnoga poduzeća "Hrvatska elektroprivreda", Distribucijsko područje "Elektra Zagreb" iz Zagreba, Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Klara
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja z.č. br. 804/6 sa 37 m2 i z.č. br. 804/7, nastale cijepanjem z.č. br. 804/5, upisane u zk.ul.1 k.o. Klara, kao društveno vlsništvo, s pravom korištenja općine Remetinec od osnivanja nove zemljišne knjige 1967. godine, a ranije s pravom korištenja Barice Franjko r. Dobrinić, Otočec, Kalnička 30, a temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi formiranja novooblikovanih z.č. br. 804/6 i z.č. br. 804/7, obje k.o. Klare, a radi izgradnje tipske transformatorske stanice NTS 690-TR 3 Trokut-Anićeva, k.o. Klara.
III.
Parcele iz točke II. ove Odluke formirat će se prema parcelacijskom elaboratu R.N. br. 908/92, od 30. prosinca 1991. godine, kojega je izradio "lGB". inženjerski geodetski biro, Vladimir Groš, Zagreb, Podgaj 29, sukladno s uvjetima uređenja prostora, utvrđenima Uvjerenjem Gradskoga sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Zagreb, Odjel za prostorno uređenje, zaštitu čovjekova okoliša i graditeljstvo br. 299/91, klasa:350-05/91-01/1143, urbroj: 251-05-04-91-8, od 30. listopada 1991. godine.
IV.
Utvrđuje se da je zainteresirana pravna osoba, Javno poduzeće "Hrvatska elektroprivreda", Distribucijsko područje "Elektra Zagreb" iz Zagreba, Gundulićeva 32, položila sredstva za isplatu naknade po tržišnoj cijeni za nekretnine iz točke I. ove Odluke i to ukupno 573.000 HRD, na račun br. 30101-697-73585, Grad Zagreb, Sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-011/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-257
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti