POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - imenovanja - uredba o tarifi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Javnoga komunalnoga poduzeća "Vodovod i čistoća" iz Cresa, Vlada Ftepublike Hrvatske je, na sjednici održanoj 18. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Cres
I.
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č. zem. 59/1 sa 230 m2 upisana u zk.ul. 54 k.o. Cres kao općenarodna imovlna pod · Upravom Kotarskog N.O. u Malom Lošinju i konfiscirana ranijem vlsniku Antonu Bajčiću, temeljem rješenja 1-12/48, od 9. rujna 1948. godine, a sukladno sa Zakonom o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o Izvršenju konfiskacije, od 9. lipnja 1945. godine ("Službent list FNRJ", broj 61/46).
II.
Nekretnina iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja I korištenja radi formiranja novooblikovane građevinske parcele zs izgradnju crpne i agregatske stanice, te tretman otpadnih voda u k.o. Cres.
III.
Nekretnina iz točke II. ove Odluke formirat će se sukladno s uvjetima uređenja prostora, koje je utvrdilo Izvršno vijeće Skupštine općine Cres-Lošinj, od 11. listopada 1990. godine, klasa: 350-05/90-01/505, urbroj: 2213-01-02-90-2.
IV.
Utvrđuje se da je zainteresirana pravna osoba, Javno komunalno poduzeće "Vodovod i čistoća" iz Cresa, položila sredstva za isplatu naknade po tržišnoj cijeni za nekretninu iz točke I. ove Odluke i to ukupno 1.265.000.- HRD, na račun broj 33870-697-30400, općina Cres-Lošinj, naknada građevinskog zemljišta.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-255
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti