POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - imenik - pravilnik o jednostavnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava rspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga Fonda za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti, prometa i vodoprivrede općine Šibenik, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993. godine, donijela
ODLUKU
o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Šibenik
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korIštenja nekretnine u k.o. Šibenik i to dijeIovi sadašnjih parcela, prema parcelacijskom elaboratu Općinske uprave za katastar i geodetske poslove Šibenik, klasa: 936-02/89-01/686, urbroj: 2182-10-89-2, od 18. prosinca 1989. godine, u površini od ukupno 1888 m2, a koje su nekretnine postale društveno vlasništvo temeljem Zakona o nacionalizaciji nafjmnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
II.
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se radi rekonstrukcije ulice Stipe Ninića u Crnici, k.o. Šibenik, a sukladno s uvjerenjem o uvjetima uređenja prostora ranijega Zavoda za prostorno uređenje i pripremu građevinskog zemljišta općine Šibenik, klasa: 350-05/89-88-575, od 30. svibnja 1989. godine.
III.
Utvrđuje se da predlagatelj ima osigurana sredstva iz mjesnoga samodoprinosa, za isplatu naknade po tržišnim cijenama, za nekretnine iz točke I. ove Odluke, te je izdao uvjerenje broj: 3039/1-91-JJ, od 18. prosinca 1991. godine, o uplaćenim sredstvima.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" .
Klasa: 940-01/91-01/01
Urbroj : 5030109-93-252
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti