POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - imenici zakona - uredba o sprječavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspoIaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91) a povodom prIjedloga općine Rab, Općinskoga sekretarijata za upravne poslove, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1993., donijela
ODLUKU
o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninama, u k.o. Rab - Mundanije
I.
Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja sljedeći dijelovi sadašnjih katastarskih čestica u k.o. Rab - Mundanije:
- dio k. ć. br. 255/5 površine 90 m2 upisane u z. k. ul. br.1054,
- dio k. ć. br. 255/8 površine 123 m2 upisane u z. k. ul. br.1053,
- dio k. ć. br. 256/3 površine 41 m2 upisane u z. k. ul. br.1348,
- dio k. ć. br. 254/4 površine 349 m2 upisane u z. k. ul. br.1267,
- dio k. ć. br. 253/22 površine 116 m2 upisane u z. k. ul. br.1605,
- dio k. ć. br. 251/3 površine 37 m2 upisane u z. k. ul. br.1391,
- dio k. ć. br. 266/4 površine 84 m2 upisane u z. k. ul. br. 1559,
- dio k. ć. br. 266/2 površine 108 m2 upisane u z. k. ul. br.1373,
- dio k. ć. br. 266/3 površine 189 m2 upisane u z. k. ul. br. 1373,
- dio k. ć. br. 270/1 površine 69 m2 upisane u z. k. ul. br. 202,
- dio k. ć. br. 251/2 površine 36 m2 upisane u z. k. ul. br. 1849,
- dio k. ć. br. 251/6 površine 29 m2 upisane u z. k. ul. br. 1573,
- dio k. ć. br. 251/4 površine 28 m2 upisane u z k. nl. br. 1816,
- dio k. č. br. 251/1 površine 31 m2 upisane u z. k. ul. br. 373,
podruštvovljene temeljem Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).
II
Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane radi formiranja novih građevinskih parcela, k. č. br. 229/8 i k. č. br. 2265/6 k.o. Rab - Mundanije, za izgradnju cesta u naselju Palit na otoku Rabu.
III.
Građevinske parcele iz točke II. ove Odluke oformljene su parcelacijskim elaboratom kojega je izradio Geodetski zavod, Rijeka, od 14. ožujka 1990. godine, a na temelju i u skladu s uvjetima uređenja prostora koje je utvrdio Sekretarijat za upravne poslove, Odsjek za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove općine Rab, klasa: 350-05/89-02/38, od 27. prosinca 1989. godine.
IV.
Utvrđuje se da je općina Rab osigurala na posebnom računu broj 33830-637-2001188, kod SDK Rijeka, Ekspozitura Rab, sredstva za isplatu naknade po tržišnim cijenama, za nekretnine iz točke I. ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/92-01/01
Urbroj : 5030109-93-251
Zagreb, 28. siječnja 1993.
Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti