POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni instituti - poslovnik pravobranitelja za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 21. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. travnja 1993. godine donijela
IZMJENE I DOPUNE
Tarifnoga sustava za prodaju električne energije
Članak 1.
U Tarifnom sustavu za prodaju električne energije ("Narodne novine", broj 8/91 i 23/92), u članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Za ugradnju mjernih uređaja koji su predviđeni kao obvezni ovim Tarifnim sustavom, određuje se prijelazno vrijeme od dvanaest mjeseci". Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Za ugradnju potrošačkih prekidača (limitatora) koji se predviđaju kao obvezni ovim Tarifnim sustavom, određuje se prijelazno vrijeme od: - za potrošače kategorija potrošnje "kućanstva" i "ostali potrošači na 0,4 kw", a koji nemaju ugrađen uređaj za mjerenje snage s godišnjom potrošnjom 9001 do 20.000 kwh 10 mjeseci 7001 do 9000 kwh 15 mjeseci do 7000 kwh 32 mjeseca". Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Članak 2.
Članak 35. mijenja se i glasi: "Potrošačima koji u prijelaznom vremenu iz članka 34. ovoga Tarifnoga sustava ne ugrade uređaj za mjerenje snage ili potrošački prekidač, (limitator), mjesečna obračunska snaga u narednim mjesecima obračunavat će se u iznosu snage utvrđene prema iznosima definiranim u prethodnim stavovima, uvećanom za 50%".
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Tarifnoga sustava za prodaju električne energije stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 310-02/93-01 /13
Urbroj: 5030112-93-1
Zagreb, 19. travnja 1993.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti