POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatski zakoni - pravilnik o industrijskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. prosinca 1992. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Odbija se ustavna tužba S.C. iz Splita.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje
S.C, kojega zastupa odvjetnik Tomislav Tutavac iz Splita, podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu povodom presude Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, br. Rev-1986/91, od 5. studenoga 1991. i presude Okružnoga suda Split, br. Gž-1251/91, od 19. ožujka 1991. godine. U ustavnoj se tužbi navodi da je tim presudama počinjena povreda materijalnoga prava na štetu podnositelja ustavne tužbe i da je time povrijeđeno njegovo ustavno pravo na rad iz članka 54. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. Uvjeti za podnošenje ustavne tužbe u konkretnom su slučaju ispunjeni: nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put; tužba je podnijeta ovom Sudu u zakonskom roku.
Uvidom u osporenu presudu i spis predmeta, ovaj je Sud ustanovio:
- sud prvoga stupnja (Osnovni sud udruženog rada Split) usvojio je tužbeni zahtjev tužitelja i utvrdio da se on nalazi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, u Osnovnoj školi "Srečko Reić Petica", Split;
- sud drugoga stupnja (Okružni sud Split) zaključio je da tužitelj u funkciji privremenoga poslovodnog organa nije zasnovao radni odnos na neodređeno, nego na određeno vrijeme;
- Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je reviziju tužitelja kao neosnovanu, utvrdivši da je pobijanom presudom pravilno primijenjeno materijalno pravo.
Na osnovi iznesenoga, Sud je utvrdio da ustavna tužba ,nije osnovana. Utvrđeno je, naime, da osporenim presudama nije tužitelju povrijeđeno ustavno pravo na rad i slobodu rada, sadržano u odredbi članka 54. stavka 1. Ustava. U pravnom sustavu, ostvarivanje tog ustavnog prava (uvjeti, način i postupak) uređeno je zakonom i kolektivnim ugovorom. Odlučujuči u konkretnom slučaju o predmetu spora (da li je tužitelj imenovanjem na spomenutu funkciju zasnovao radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme), sudovi su primijenili tada važeće zakone: čl.192. Zakona o udruženom radu, odnosno čl.129. Zakona o radnim odnosima radnika u udruženom radu ("Narodne novine", br. 31/88) i čl. 35. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa odnosno čl. 103. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine",br.19/90). Ovaj Sud ne nalazi da bi primjenom tih propisa bilo povrijeđeno spomenuto ustavno pravo. Slijedom iznesenoga Sud je odlučio kao u izreci.
Broj: U-III-124/1992.
Zagreb, 9. prosinca 1992.
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti