POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatski zakoni - naputak za isplatu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93.) i
članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine, donio je

ODLUKU
o uvjetima i kriterijima za davanje odobrenja za Obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova

1. Ovom Odlukom Narodna banka Hrvatske određuje uvjete i kriterije za obavljanje pojedinih vrsta bankovnih poslova.

2. Banke temeljem odobrenja za rad izdatog od Narodne banke Hrvatske mogu obavljati bankovne poslove navedene u članku 3. stavak 1. točka 1. - 6. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93) osim platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.
Štedionice temeljem odobrenja za rad mogu obavljati sve poslove navedene u članku 48. Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93) bez ograničenja.

3. Visina kapitala banke je kriterij prema kojem će Narodna banka Hrvatske izdavati bankama odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.

4. Narodna banka Hrvatske izdat će odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom u skladu sa Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) bankama čija visina osnivačkog kapitala prilikom osnivanja iznosi najmanje dvostruki minimalni propisani iznos osnivačkog kapitala.
Odobrenje iz prethodnog stavka vrijedi za banku godinu dana od upisa u sudski registar u kojem roku je dužna osigurati visinu jamstvenog kapitala tako, da iznosi najmanje trostruki minimalni propisani iznos osnivačkog kapitala.

5. Postojeće banke iz članka 57. Zakona o bankama i štedionicama koje su odobrenje za obavljanje platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom stekle prije stupanja na snagu Zakona o bankama i štedionicama mogu nastaviti obavljanje tih poslova pod uvjetom da osiguraju jamstveni kapital u slijedećim rokovima i visini:
- do 30. lipnja 1994. godine jamstveni kapital u dvostrukom iznosu od minimalno potrebnog kapitala za osnivanje banaka;
- do 31. prosinca 1994. godine jamstveni kapital u trostrukom iznosu od minimalno potrebnog kapitala za osnivanje banaka.
Bankama koje osiguraju jamstveni kapital u visini i rokovima iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će rješenjem izdati novo odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.
Bankama koje ne osiguraju jamstveni kapital u visini i rokovima iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će rješenjem oduzeti odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom.
Rješenje o izdavanju novog odobrenja iz stavka 2. ove točke i rješenje o oduzimanju odobrenja iz stavka 3. ove točke. Narodna banka Hrvatske će dostaviti banci i nadležnom registarskom sudu.

6. Pored visine temeljnog odnosno jamstvenog kapitala Narodna banka Hrvatske će kao kriterij za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova platnog prometa i kreditnih poslova s inozmestvom uzimati u obzir i slijedeće kriterije:
- postojeću konkurenciju na tržištu financijskih usluga i potrebe gospodarstva i pučanstva za financijskim uslugama i
- opseg poslova koje postojeća banka već obavlja.

7. U slučaju osnivanja banke, koja će biti specijalizirana za obavljanje određenih bankovnih poslova, Narodna banka Hrvatske može izdati odobrenje za rad takve banke i na osnovi kriterija koji odstupaju od odredbi točke 4. ove Odluke.

8. Podružnicama inozemnih banaka Narodna banka Hrvatske će izdati odobrenje za rad bez ograničenja iz ove Odluke.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 191/93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvetske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti