POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni dokumenti - rješenje kojim matiji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 1. stavka 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92 i 61/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

I.
U Odluci o plačanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini ("Narodne novine", br. 87/92, 50/93 i 63/93) Točka 1. mijenja se i glasi:
"Na, robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu: uvozi) u carinsko podrućje Republike Hrvatske plaća se posebna taksa na uvezenu robu u visini 10% od earinske osnovice.
Iznimno na robu koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama, plaća se posebna taksa od prodajne cijene za slijedeće robe:
a) 30% - cigarete
b) 20% - pića (alkoholna, bezalkoholna)
- kozmetički i parfumerijski proizvodi
- sitni proizvodi (satovi, upaljači)
- odjevni predmeti, tekstil
- bižuterija
- tehnička roba
- pribor za plažu i sl.
c) 10% artikli az snabdijevanje, nautičara
- oprema za motorne jahte i jedrilice
- konopi
- motorna ulja i drugi preparati za održavanje brodova
- rezervni dijelovi (Volvo, Mercury...)
- nautička odijela i obkzća
- pribor za ribolov i podvodne aktivnosti
- brodski instrumenti
- sitna tehnika (12V i baterije)
- foto-oprema i filmovi
- nautičke karte i vodiči
- vanbrodski i ugradbeni motori
d) 15% - ostala roba.
Potanje upute za obračun i potrebnu dokumentaciju, kao i naćin kontrole propisuje direktor Carinske uprave Republike Hrvatske..

II.
Točka II. mijenja se i glasi:
"Na uvoz robe koja je oslobođena od plaćanja carine po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 36/93 i 60/93), te na uvoz robe prema članku 54. Carinskog zakona, ne naplaćuje se posebna taksa na uvezenu robu."

III.
U Točki III. brišu se podtočke 4., 8. i 9., a podtočka 7., koja postaje podtočka 4., mijenja se i glasi:
"4. na uvoz i zakup zrakoplova iz tarifnog broja 88.02 Carinske tarife".

IV.
Točka IV. mijenja se i glasi:
"Iznimno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz slijedećih roba:

  1. na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja 01.01, 0102, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06, Carinske tarife, koje se uvoze na temelju potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;
  2. na uvoz mlijeka za preradu u konzumno mlijeko i ambalaže za mlijeko, iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
  3. 0401.20 - Mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi
  4. - ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi
  5. 0402.91 - bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko)
  6. 4805.22 - Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem
  7. - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2 a manje od 225 g/m2
  8. 4810.291 - papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu
  9. 4819.50 - ostali kontejneri za pakiranje (pure pak)
  10. 4823.19 - ostali;


3. na uvoz roba iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:
12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobIjenu
1206 1206.00 Suncokretovo sjeme, ukljućujući i lomljeno ili drobljeno
15.07 1507.10 - Sojino ulje i njegove frakcije - sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole)
15.12 1512.11 -- Ulje od sjemena suncokreta, sirovo ulje
15.14 1514.101 --- Ulje od repice ili ulje od slaćice i njihove frakcije, sirovo ulje od repice
23.01 - Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara,
mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka neprikladnih za ljudsku hranu;
2301.20 - Brašno, prah i pelete od ribe iIi Ijuskara, mekušaca ili vodenih beskralježnjaka
23.03 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni,
mljeveni, ili peletizirani:
2304.001 - sojini.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/12
Urbroj: 5030105-93-13
Zagreb, 3. listopada 1993.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti