POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni centar - program oblik internet stranice ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbe članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne nvoine", broj 74/92), Vlada Repub)ike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela
UREDBU
o plaćama
Članak 1.
Ovorn Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase neto plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u listopadu, studenom i prosincu 1993. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za te mjesece.
Članak 2.
Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u privatnom vlasništvu i u takvom su statusu regisLrirarke, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati neto plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom. Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su prilikom isplate neto plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promel potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.
Članak 3.
Pravne osobe, osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u listopadu isplatiti masu neto plaća najviše u iznosu isplaćene mase neto plaća u rujnu uvećanom za 24,9%, u studenom najviše u iznosu isplaćene mase neto plaća u listopadu uvećanom za 4%, te u prosincu najviše u iznosu isplaćene mase neto plaća u studenom uvećanom za 4%. Pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz stavka 1. ovoga članka mogu, ukoliko im je to povoljnije, u listopadu isplatiti masu neto plaća najviše do iznosa utvrđenog tako da se neto plaća po radniku od 685.913 hrvatskih dinara pomnoži s brojem zaposlenih radnika u rujnu. Utvrđeni iznosi mase neto plaća iz stavka 1. i 2. ovoga članka korigiraju se za postotak promjene broja zaposlenih.
Članak 4.
Najniža osnovna plaća za listopad utvrđuje se u iznosu od 311488.- hrvatskih dinara, za studeni u iznosu od 323948.- hrvatskih dinara, te za prosinac u iznosu od 336.906. hrvatskih dinara. Minimalna plaća za listopad, studeni i prosinac utvrđuje se u iznosu od 70% najniže osnovne plaće utvrđene za te mjesce odredbom stavka 1. ovoga članka.
Članak 5.
Naknade troškova materijalnih prava utvrđuje općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima, pravne osobe, tijela, organi i organizacije iz članka 3. ove Uredbe mogu u listopadu, studenom i prosincu isplatiti najviše u iznosu utvrdenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima uvećanom do 30%.
Članak 6.
Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća inaknada troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.
Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 120-02/93-01/03
Urbroj: 5030105-93-11
Zagreb, 3. listopada
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti