POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni blog - pročišćeni tekst zakona ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 264.Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine" br.53/91),ministar pomorstva,prometa i veza uz suglasnost ministra za financije donosi

NAREDBU
o visini nalmade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima

I.
Za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i uvjeta kojima mora udovoljavati ovisno o djelat- nosti; plaća se naknada i to za:

Kategorija zrakoplova Vrste pregleda prom opća posebna
U DEM

  1. Osnovni pregled komercijalna namjena 1500.- 750.- 370.-
  2. Redovni i izvanredni pregled komercijalna namjena 760.- 370.- 180.-
  3. Osnovni pregled privatna namjena 750.- 370.- 180.-
  4. Redovni i izvanredni pregled privatna namjena 370.- 180.- 90.-
  5. Pregled radi utvrđivanja homologacije zrakoplova

(čl.86.Zak. o zra. plovidbi) 1500. 750.- 370.-
6.Pregled radi utvrđivanja udovoljavanju uvjeta za prijevoz osoba i stvari -
(čl: 28.Zak. o zra. plovidbi) 1500.- 750.- 370.-
7.Pregled radi utvrđivanja udovoljavanju uvjeta za pruzanje usluga zrakoplova
(čl.37: Zak. o zra. plovidbi) 750.- 370.- 180.-
8.Pregled radi utvrđivanja uvjeta za rad u poljoprivredi i šumarstvu -
(čl.38.Zak. o zra. plovidbi) -. 370.- 180.-
9.Pregled,radi utvrđivanja uvjeta za obuku i školovanje -
(čl.136. Zak. o zra. plovidbi) 750.- 370.- 180.-
10.Pregled radi utvrđivanja udovoljavanju uvjeta za tehnički sistem odrzavanja
(čl.88. Zak. o zra. plovidbi) 370.- 180.- 90.-

Uz naknadu iz podtočke 5. podnositelj zahtjeva snosi troškove ispitivanja materijala i karakteristika zrakoplova prema zahtjevu određene komisije za homologaciju zrakoplova.
Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se prilikom podnošenja zahtjeva za pregled zrakoplova.


II.
Iznosi naknada iskazani u DEM iz točke I. ove naredbe naplaćuju se u hrvatskim dinarima (HRD).
Dinarska protuvrijednost uplate izračunava se primjenom srednjeg tečaja DEM iz tečajne lisle Narodne banke Hrvatske važeće na dan uplate.

III.
Naknada iz topčke I. uplaćuje se na račun Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

IV.
Prilikom pregleda zrakoplova članovima komisije za pregled zrakoplova, podnositelj zahtjeva za pregled zrakoplova osigurava sredstva na ime dnevnice troškove prijevoza.

V.
Predsjednik i članovi komisije za izvršeni pregled zrakoplova imaju pravo na naknadu za rad u komisiji u iznosu od 5% svaki od propisane naknade za pregled.
Ukupna suma naknade ne može iznositi više od 50% naknade za pregled zrakoplova.

VI.
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za pregled zrakoplova ("Narodne novine", br. 53/91).

VII.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-02/03
Urbroj : 530-01-93-1
Zagreb, 22. ožujka 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti