POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni aspekti - pravilnik o tahografima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela
UREDBU
o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
Članak 1.
U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 57/93, 63/93, 73/93 i 81/93) u članku 10. stavak 3. briše.
Članak 2.
U članku 19. točka 7. mijenja se i glasi: "7) važećih upravnih i sudskih biljega;" U točki 14. iza riječi "dnevnog" dodaju se riječi "i periodičnog". Točke 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28. i 30. brišu se.
Članak 3.
U članku 23. točka 4. briše se.
Članak 4.
"U Tarifi poreza na promet, u glavi Porez na promet proizvoda, u Tar broju 1 stopa od "50%" zamjenjuje se stopom od "40%". U Tar. broju 7. u stavku 1. točka 3. briše se. Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4. Napomena broj 4. briše se Dosadašnja napomena broj 5. postaje napomena broj 4. U Tar. broju 8. u stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
1) po stopi od 5% na promet:
- opreme (strojevi, uređaji i dr.) koje pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetima i na način iz članka 9. ovoga zakona, isključivo za obavljanje svoje djelatnosti; - osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva;
- proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvoda iz članka 19. ovoga zakona i proizvoda koji su navedeni u drugim tarifnim brojevima ove Tarife;
- školskog pisaćeg i crtaćeg pribora; Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovoga zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba ove alineje.
- toaletnog sapuna, sapuna za pranje, medicinskog sapuna, sapuna krema i pjena za brijanje, pasta, praška i četkica za zube, losiona za usta, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirna tih ručnika;
- dječje muške ili ženske odjeće do broja 14. zaključno;
- dječje muške ili dječje ženske obuće do 34. zaključno;
- aparata za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka;
- deterdženata;
- dječjih igračaka;
- upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, a koji se obavlja između građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba kao posrednika (komisiona prodaja);
- važećih poštanskih maraka, vrijednosnih papira na kojima je utisnuta vrijednost, kao i kuverata, dopisnica i drugih poštanskih vrijednosnica na kojima je utisnuta poštanska marka i tipiziranih poštanskih paketa čije je gabarite i izgled odredila Komisija za standard HPT;
- proizvoda, osim motornih vozila, grafićkih proizvoda iz Tar. broja 1, te proizvoda iz tarifnih brojeva 2, 4, 7 i 8. Tarife poreza na promet proizvoda što su proizvedeni u poduzeću ili pogonu registriranom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, proizvoda što ih u procesu liječenja i rehabilitacije, organizirane u okviru organizacija invalida izrađuju invalidne osobe, proizvoda izrađenih u okviru vjerskih i socijalnohumanitarnih organizacija za zaštitu starih i iznemoglih osoba i djece kao i proizvoda izrađenih u đačkim radionicama uz uvjet da su prodani krajnjim potrošačima izravno iz vlastitih prodajnih mjesta i da su obilježeni jedinstvenim zaštitnim znakom;
- lijekova;
- pogrebne opreme;
- solarnih bojlera, generatora, ćelija, kolektora, toplinskih crpki i druge opreme za korištenje sunćane energije, odnosno fotonapona;
- zaštitnih plinskih maski i kompleta, minimuma obvezatrkih sredstava za osobnu zaštitu od ratnog djelovanja; - organskog i mineralnog gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, sirovina i proizvoda koji služe za proizvodnju stočne hrane i proizvoda za prehranu stoke, peradi, kunića i riba, krmnog, te sjemenskog i sadnog malerijala;
- poljoprivredne mehanizacije, uređaja i druge opreme, poljoprivrednog alata za primarnu obradu zemljišta kao i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje. Vlada Republike Hrvatske utvrđuje proizvode na koje se plaća porez iz ove alineje
- ekološki prihvatljive ambalaže za kranju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu:
- novorođenačke opreme
- protupožarnih aparata.
U stavku 1. u točki 2) alineja 1 briše se "
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-19/93-01/03
Urbroj 5030105-93-62
Zagreb, 3. listopada 1993
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti