POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravni aspekti - pravilnik o dopusnicama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA,PROMETA I VEZA
Temeljem članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 264. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91), ministar pomorstva, prometa i veza uz suglasnost ministra financija donosi
NAREDBU
o visini naknade za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske
I.
Za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja, zrakoplovni prijevoznik plaća naknadu, ovisno o maksimalnoj registriranoj težini zrakoplova prilikom uzlijetanja (MTOW) i dužini prijedenog zračnog puta. Visina naknade iz stavka 1. ove točke obračunava se domaćim i stranim zrakoplovnim prijevoznicima u međunarodnom i domaćem zračnom prometu u US dolarima prema dolje navedenoj formuli C =D/100 *( MTOW/50 ) 1/2 * F C - visina naknade izražena, za strane i domaće prijevoznike u USD D - prijeđeni zračni put u kilometrima F - jedinica mjere = 41.43 MTOW - najveća dozvoljena težina zrakoplova u polijetanju izražena u tonama modela, odnosno serije određenog tipa zrakoplova. Ako u momentu fakturiranja ne raspolaže podacima o modelu odnosno seriji tipa zrakoplova, kao osnovica za obračunavanje naknade uzet će se najveća dozvoljena težina svih modela tog tipa zrakoplova prosjeku. Ta osnovica preračunava se najmanje jedanput godišnje. Ako operator izvijesti Upravu kontrole letenja posjedovanju više modela zrakoplova istog tipa, onda se kao uzorak za fakturiranje uzima prosječna težina svih modela toga tipa. Sredstva iz stavka 1. ove točke su prihod državnog proračuna i uplaćuju se na račun br. 30100-840-000-61012 "Naknada za uporabu uređaja i usluga kontrole letenja na teritoriju Republike Hrvatske". Obračun i naplatu sredstava iz prethodnog stavka obavljat će Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava kontrole letenja.
II.
Za potrebe zračnog prometa unutar teritorija Republike Hrvatske domaći prijevoznik plaća naknadu u HRD po važećem srednjem tečaju USD Narodne banke Hrvatske na dan uplate. Prijeđeni put jednak je stvarno prijeđenom putu izmeđuždvije hrvatske zračne luke. Naknada za strane prijevoznike iskazuje se u US dolarima. Od naplate su oslobođene slijedeće kategorije letova:

  1. letovi pod vizualnim uvjetima u sloju slobodnog letenja;
  2. letovi koji počinju I završavaju na istoj zračnoj luci bez međutočke slijetanja;
  3. letovi zrakoplova čija je maksimalna težina manja od 2 tone;
  4. letovi drževnih i vojnih zrakoplova, ako svrha leta nije komercijalna;
  5. tražilački, spasilački i vatrogasni letovi; 6. letovi u svrhu kalibraže uređaja kontrole letenja, dobivanja ili obnavljanja plovidbenosti zrakoplova.

III.
Domaći korisnici dužni su uplatiti naknadu za obavljeni let u roku 15 dana po primitku fakture, a u istom roku primaju se i eventualni prigovori. Inozemni korisnici dužni su uplatiti naknadu za obavljeni let u roku od 30 dana po primitku fakture, a u roku od 15 dana primaju se i eventualni prigovori.
IV.
Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/93-02/11
Urbroj : 530-01-93-4
Zagreb, 7. travnja 1993.
Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti