POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatski pregled - mjerila i uvjeti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 74. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točke 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93, 79l93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. godine donio je

ODLUKU
o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom

I.
U okviru svote od 2.000 njemačkih maraka koje domaće fizičke osobe, kao devizu, mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom temeljem Odluke o svoti deviza koju domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom ("Narodne novine", broj 99/93), domaće fizičke osobe mogu, po izboru, iznositi i čekove koji glase na stranu valutu, uz predočenje dokaza da su čekovi izdani temeljem kupljenih deviza od ovlaštene banke ili po osnovi sredstava s deviznog računa ili deviznog štednog uloga.

II.
Domaće fizičke osobe mogu u putničkom prometu s inozemstvom iznositi iz Republike Hrvatske čekove koji glase na stranu valutu u svoti većoj od 2.000 njemačkih maraka, ali samo radi plaćanja robe i usluga u inozemstvu uz predočenje dokaza izdanog od ovlaštene banke, da su čekovi izdani na teret deviznog računa ili deviznog štednog uloga ili da su čekove kupili kod ovlaštene banke.

III.
Uz zahtjev za izdavanje čekova radi plaćanja u inozemstvo prema toč. II. ove Odluke, domaće fizičke osobe prilažu profakturu strane osobe prodavatelja robe ili izvršitelja usluge.
U ispravi koju izdaje, radi iznošenja čekova prema toč II. ove Odluke, banka je dužna naznačiti da su čekovi izdani radi plaćanja u inozemstvo.
Domaća osoba kojoj su u ovlaštenoj banci izdani čekovi radi plaćanja u inozemstvu prema ovoj Odluci, dužna je u roku od 60 dana od dana izdavanja čekova podnijeti banci dokaze da su čekovi korišteni radi plaćanja robe i usluga u inozemstvo.
Ovlaštena banka, koja je izdala čekove domaćoj fizičkoj osobi prema toć. II. ove Odluke, dužna je voditi posebnu evidenciju o izdanim čekovima, a isprave temeljem kojih je izdala čekove čuvati za potrebe tijela ovlaštenih za poslove kontrole.

IV.
Domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske čekove koji glase na stranu valutu radi transfera kapitala u inozemstvo samo uz posebno odobrenje Narodne banke Hrvatske u skladu sa člankom 36. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslosanja i prometu zlata.

V.
Domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvo, druge
vrijednosne papire koji glase na stranu valutu uz odobrenje Narodne banke Hrvatske.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 189/93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti