POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatske uredbe - uredba o početku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 44. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1993. donio je

ODLUKU
o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu

I.
Narodna banka Hrvatske odobrit će domaćoj pravnoj osobi da potraživanje iz inozemstva naplati u efektivnom stranom novcu, uz uvjet da je nastupila nemogućnost ili znatno otežanje naplate iz inozemstva ili da priroda posla zahtijeva da se naplata ostvari u efektivnom stranom novcu.
Odobrenje iz stavka 1. ove točke izdaje se pojedinačno za svaku naplatu, a može se dati i za određeno razdoblje, ali ne duže od jedne godine. U zahtjevu za odobrenje moraju se navesti razlozi i pružiti dokazi zbog kojih se potraživanje iz inozemstva ne može naplatiti putem banaka.
Potraživanje u inozemstvu po osnovi izvoza robe i usluga do svote od 20.000 USD mjesečno, domaća pravna osoba može naplatiti u efektivnom stranom novcu bez odobrenja Narodne banke Hrvatske iz stavka 1. i 2. ove točke.

II.
Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osobi, koja je registrirana za obavljanje poslova vanjskotrgovinskog prometa, uz uvjet da je s ovlaštenom bankom sklopila ugovor o preuzimanju efektivnog stranog novca, dati odobrenje da prodanu robu odnosno pruženu uslugu naplati u efektivnom stranom novcu i to:

  1. domaćoj pravnoj osobi koja u slobodnim carinskim prodavaonicama prodaje domaću i stranu robu - od domaćih i stranih fizičkih osoba;
  2. domaćoj pravnoj osobi koja s konsignacijskih skladišta prodaje stranu robu - od stranih fizičkih osoba;
  3. domaćoj pravnoj osobi koja se bavi opskrbom stranih zrakoplova i brodova gorivom i mazivom te poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, tehničkim materijalom i drugom potrošnom robom - od stranih osoba;
  4. domaćoj pravnoj osobi koja pruža usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu, koja kao agent, neposredno ili preko putničkih turističkih agencija, prodaje putničke i robne vozne isprave za račun stranih osoba koje zastupa - od stranih osoba;
  5. domaćoj pravnoj osobi koja se kao agent, bavi opskrbom stranih brodova gorivom i mazivom, poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, tehničkim materijalom i drugom potrošnom robom - od stranih osoba;
  6. domaćoj pravnoj osobi koja kao agent, pruža usluge stranim brodovima pri prihvatu i otpremi tih brodova u domaćim lukama - od stranih osoba.


III.
Efektivni strani novac naplaćen prema točki I. i II. ove Odluke, domaća pravna osoba predaje odmah, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana naplate, ovlaštenoj banci za poslove s inozemstvom, radi odobrenja deviznom računu, prema Uputi o načinu provedbe Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom.
Domaća pravna osoba može, u dogovoru s ovlaštenom bankom, efektivni strani novac naplaćen prema točki I. ove Odluke, prodati banci bez polaganja na devizni račun.

IV.
Narodna banka Hrvatske može domaćoj pravnoj osob iz točke II. stavak 1. odredaba pod 1). 2) i 4) ove Odluke dat odobrenje da u svojoj blagajni drži efektivni strani novac najviše do 5% od dnevnog prometa u prodavaonici, radi vraćanja ostatka novca kupcu u manjim apoenima.
Odobrenje iz ove točke može se dati na temelju zahtjeva domaće pravne osobe, najduže za jednu godinu.

V.
Domaće pravne osobe koje pružaju usluge u međuna rodnom robnom i putničkom prometu i koje pružaju hitnu medicinsku pomoć, mogu na temelju odobrenja Narodne banke Hrvatske u svojoj blagajni držati efektivni stran novac u visini iznosa iz odobrenja, radi osiguranja iznosa potrebnog za službena putovanja u inozemstvo djelatnikta prijevoznog sredstva i za plaćanje drugih troškova u inozemstvu u svezi s prijevoznim sredstvom i robom.
Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ove točke domaća pravna osoba prilaže i podatke o korištenon efektivnom stranom novcu u prethodnoj godini po osnov iz stavka 1. ove točke.
Djelatnici iz stavka 1. ove točke, prigodom službenoj putovanja u inozemstvo pravdaju kod carinskih tijela iznošenje efektivnog stranog novca putnim nalogom i potvrdom domaće pravne osobe u kojoj su naznačeni: ime i prezime djelatnika, iznos i vrsta efektivnog stranog novca koj se po osnovi iz tog stavka iznosi. Domaće pravne osobe su dužne voditi registar izdanih potvrda.
Odobrenje iz ove točke može se izdati na temelju za htjeva domaće pravne osobe i to najduže za jednu
godinu.

VI.
Naplata u efektivnom stranom novcu u smislu ove Odluke može se obavljati samo u konvertibilnim valutama.

VII.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 187/93.
Zagreb, 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti