POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne stranice - ispravak rješenja pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

OBJAVE
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava za vodoprivredu Republike Hrvatske u skladu s člankom 15. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda ("Narodne novine", br. 40/91. u daljnjem tekstu Pravilnik), objavljuje
POPIS
ovlaštenih laboratorija, ovlaštenih znanstvenih laboratorija i ovlaštenog referentnog laboratorija:


_ ______________________________
Red. Naziv Adresa Vrsta i opseg ispitivanja koja su rješenjem Rješenje
broj laboratorija laboratorija određena u skladu s odredbama članka izdano
15. Pravilnika
_ ______________________________
1.0. OVLAŠTENI REFERENTNI LABORATORIJ
_ ______________________________
1.1.Institut "Ruđer Bošković" Zagreb, ovlašteni laboratorij, ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. Centar za istraživanje mora Bijenička c.54 ratorij i ovlašteni referentni laboratorij (članak
Zagreb 3. točka 1 2 3., 4a. i 4b. članak 4. točka 4a. i 4b.
članak 6. i članak 12.).
_ ______________________________
2.0. OVLAŠTENI ZNANSTVENI LABORATORIJ
_ ______________________________
2.1.Medicinski fakultet Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. Sveučilišta u Zagrebu, Škola Rockefell. 4 ratorij (članak 3 točka 1, 2. i 3., članak 4. točka 1
narodnog zdravlja "Andrija 3. i 4a. i članak 6.)
Štampar"
_ ______________________________
2.2.Institut za medicinska Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91.
istraživanja i medicinu rada Ksaverska c 2 ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a. članak 4. točka
Sveučilišta u Zagrebu 4a. i 4b. i članak 6.)
_ ______________________________
2.3.Prehrambeno-Biotehno-
loški Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 28.06.91. fakultet Sveučilišta u
Zagrebu Pierottieva 6 ratorij (članak 3. točka 1. i 2., članak 4. točka 1.,
a) Lab. za tehnološke i 2., 3. i 4a. i članak 6.) "
otpadne vode
b) Lab. za biološku obradu ,
otpadnih voda
_ ______________________________
2.4.Fakultet kemijskog Zagreb ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.02.92.inženjerštva i tehnologije Zagreb,ratorij (članak 3.,točka 1., 2. i 3., članak 4. točka 1.
-Sveučilišta u Zagrebu. i 3. i članak 6.)
a) Zavod ze industrijsku Kršnjavoga 25 ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo
ekologiju ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 4a., članak 4. toč-
b) Zavod za analit.kemiju Maruličev
trg 2b ka 4a. i članak 6.)
_ ______________________________
2.5.Prirodosl.-matematički Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 27.05.92. fakultet Sveuč.u Zagrebu Rooseveltov
trg 6 ratorij (članak 3.točka 1. i 3. članak 4. točka 1., 2.,
a) Biološki odjel 3., 4a: i 4b. i članak 6.).
b) Prirodoslovni odjel
_ ______________________________
2.6.Institut za oceanografiju i Split ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.07.92. ribarstvo, Šetalište I. ratorij (članak 3. točka 2., 3., 4a. i 4b., članak 4.
Laboratorij za biokemiju Meštrovića 63, točka 2., 3. i 4a. i članak 6.)
Hidrokemijski laboratorij
_ ______________________________
2.7.Institut "Ruđer Bošković" Rovinj, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo- 30.12.92. Centar za istraživanje mora Paliage 5 ratorij (članak 3. točka 4a. i 4b., članak 4. točka
Rovinj 1., 2., 3., 4a. i 4b. i članak 6.)
_ ______________________________
2.8.Institut za geološka Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlašteni znanstveni labo-30.12.82. istraživanja Geokemijski M. Sachsa 2 ratorij (članak 3. točka 3., članak 4. točka 4a. i
laboratorij članak 6.)
_ ______________________________
2.9.Veterinarski fakultet Zagreb, ovlašteni laboratorij i ovlaštem znanstveni labo-30.12.92. Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova55 ratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3., članak 4. točka. Laboratorij zavoda za
zoohigijenu
_ ______________________________
2.10.Građevinski fakultet, Zagreb, ovlašteni laboratorlj i ovlašteni znanstveni labo-28.06.91. Sveučilišta u Zagrebu, Odjel Kačićeva 26 ratorij (članak 3. točka 1., 2., 3.; i 4a. članak 4. točka hidrotehnihu
Laboratorij za sanitarnu
hidroteh.
_ ______________________________

3.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE
_ ______________________________
3.1.Zavod za zaštitu zdravlja Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 1.,2.,3.4a,28.06.91. Republike Hrvatske, Služba Rockefellerova 7.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a).
zdravstvenu ekologiju ZZZZ
RH
_ ______________________________
3.2.Zavod za zaštitu zdravlja Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3 28.06.91. grada Zagreba, Služba za Mirogojska
cesta 16 članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
zdravstvenu ekologiju, Odsjek
za ispitivanje voda
_ ______________________________
3.3.Zavod za zaštitu zdravlja Pula, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2., 3. i 28.06.91. Pula Nazorova 3 4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.) .
Odjel za ekološka
sanitarno-kemijska i
toksikološka ispitivanja
_ ______________________________
3.4.Zavod za zaštitu zdravlja Rijeka, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2;3. i 28.06.91. Rijeka Krešimirova 4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Djelatnost zdravstvene 52 a
ekologije
Odsjek za ispitivanje voda
_ ______________________________
3.5.Zavod za zaštitu zdravlja Split, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.,3.i 28.06 91. Split Vukovarska 4a.,članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Laboratorij za ispitivanje 46
voda
_ ______________________________
3.6.Zavod za zaštitu zdravlja Osijek, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. Osijek F F.Krežme 1 članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odjel za zdravstvenu
ekologiju i higijenu prehrane
_ ______________________________
3.7.Zavod za zaštitu zdravlja Zadar, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., i 2. 28.06.91.
Zadar Kolovare 2 članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
_ ______________________________
3.8.Medicin.centar Varaždin Varaždin ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2 i3. 30.12.92. a) Kemijski laboratorij I.Meštrovića članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
b) Mikrobiološki laboratorij b.b.
_ ______________________________
3.9.Medicinski centar Sisak Sisak, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.i 3 28.06.91. " Dr I. Pedišić" Tomislavova 1 članak 4. točka 1., 3. i 4a.)
Kemijsko-mikrobiološki
laboratorij
_ ______________________________
3.10.Medic. centar Karlovac, Karlovac, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1,2.i 3. 28.06.91.
HES V. Mačeka 48 članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odsjek za higijenu okoline
_ ______________________________
3.11.Medic. centar "Dr. E. Bjelovar ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla-30.12.92.
Holik" Matice hrva- nak 4. točka 1.)
Higijensko-epidemiološka tske 15
služba
Sanitarno-kemijski laboratorij
_ ______________________________
3.12.Medic.centar Dubrovnik Dubrovnik, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.,2.i 4a.,30.2.92. Higijensko-analitički Dr. A. Starčevi-članak 4. točka 1. i 3.)
laboratorij ća 65
_ ______________________________
3.13.Veter. zavod-Križevci Križevci, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla-28.06.91. M. Pijade 10 nak 4. točka 1. i 3.)
_ ______________________________
3.14.Veterinarski zavod Vinkovci, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91. --Vinkovci J. Kozarca 24 nak 4. točka 1., 2. i 3.)
_ ______________________________

4.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI - KOMUNALNE I DRUGE USTANOVE
_ ______________________________
4.1.Javno-komunal.poduzeće Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i2.čla- 28. 06. 91. Kanalizacija F Folnegovićeva nak 4. točka 1.)
Tehnološka služba 1
industrijska služba
_ ______________________________
4.2.JP "Vodovod - Osijek"
RJ za Osijek, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. kontrolu i tehnologiju Poljski put 1 nak 4. točka 1 i 4a ).
pročiščavanja otpadnih voda
_ ______________________________
4.3.Javno vodoprivredno Sl. Brod ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. poduzeće Šetalište braće članak 4. točka 1. i 3.)
"BRODSKA POSAVINA" Radić 22
_ ______________________________
4.4.Vodoopskrbno poduzeće Buzet, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. "Istarski vodovod"- Buzet Sv. Ivan 8 članak 4. točka 1. i 3.)
_ ______________________________

5.0. OVLAŠTENI LABORATORIJI INDUSTRIJE I PRIVATNIH LABORATORIJA
_ ______________________________
5.1.INA Petrokemija Kutina Kutina, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.,čla- 28.06.91. Kontrolno-analitički Vukovarska nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
laboratorij b.b.
Odjel za kontrolu voda
_ ______________________________
5.2.INA - Naftaplin Služba Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.,2.i3 28.06.91.
za laboratorijska ispitivanja Lovinčićeva članak 4. točka 1., 2., 3. i 4a.)
Odjel za analizu fluida b.b.
_ ______________________________
5.3.DINA Petrokemija, d.d. Omišalj ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1., 2. i 3. 28.06.91. Omišalj Krk članak 4. točka 1., i 4a.)
Služba zaštite okoline
_ ______________________________
5.4.PLIVA,Osiguranje Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91. kvalitete Laboratorij za Prilaz b nak 4, točka 1., 2. 3. i 4a.)
razvoj i istraživanje Filipovića 89
_ ______________________________
5.5.EUROINSPEKT Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.čla- 28.06.91.
Analitički laboratorij Ivekovićeve nak 4. točka 1.)
stube 9
_ ______________________________
5.6.KIIT d.o.o Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. nak 4. točka 1. i 4.)
_ ______________________________
5.7.Kemijsko-građevinska Karlovac, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. industrija Banija 26 nak 4. točka 1.)
Centar istraživanje i razvoj
_ ______________________________
5.8."Saponija - Osijek" Osijek, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. Laboratorij za otpadne vode M. Gupca 2 nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
"Saponije"
_ ______________________________
5.9.DP "Kombinat Belišće", Belišče, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 28.06.91. Energetika Trg M.Tita 1 nak 4. točka 1., i 3.)
Služba za kontrolu kvalitete
vode
_ ______________________________
5.10."KUTRILIN" Zagreb, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2., čla- 28.06.91. Laboratorij za ekologiju Donje Svetice nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
42
_ ______________________________
5.11."PODRAVKA" Koprivnica, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2., čla- 30.12.92. FC Istraživanje i razvoj A. Starčevića nak 4. točka 1., 3. i 4a.)
32
_ ______________________________
5.12.Rafinerija Rijeka Rijeka, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2.,čla- 30.12.92. Kontrolno-analitički Kostrena nak 4. točka 1. i 4a.)
laboratorij - Urinj
_ ______________________________
5.13.Tvor.šećera Virovitica Virovitica, ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1.i 2.,čla- 30.12.92. Laboratorijski odjel Matije nak 4. točka 1. i 3.)
Gupca 248
_ ______________________________
5.14.INAVINIL Kaštel-Sućurac,ovlašteni laboratorij (članak 3. točka 1. i 2. čla- 30.12.92. Analitički laboratorij Cesta 197 nak 4. točka 1. i 4a.)
_ ______________________________
5.15.Rafinerija nafte Rijeka Rijeka, ovlašteni laboratorij (članak 3.točka 2. i članak 20.01.93. Rafinerija Mlaka Industrijska 4. točka 1. i 4a.)
Kontrolno-analitički 26
laboratorij
_ ______________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti