POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hrvatske pravne uzance - pravilnik o stručnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 18. točke 3) i članka 67. točke 8) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 28. studenoga 1993. godine donio je

ODLUKU
o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

I.
Banka se može koristiti sredstvima obvezne rezerve, kod Narodne banke Hrvatske za pokriće sredstava koja nedostaju na njezinom žiro-računu u smislu članka 30. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93. i 89/93.).
Banka se koristi sredstvima obvezne rezerve ako nakon prijema i obrade naloga za plaćanje s računa banke sukladno članku 25. stavku 1. i 2. Zakona o platnom prometu u zemlji nema pokrića na računu banke za naloge koje izdaju drugi na teret njezinog računa za naplatu štednje i tekućih računa građana, naloga s temelja uključenja i isključenja sredstava deponenata u račun banke te, iznimno, naloga banke za vraćanje prekonoćnih kredita.

II.
Sredstvima obvezne rezerve, u smislu točke I. ove Odluke banka se može koristiti neprekidno ili s prekidima najviše deset radnih dana u mjesecu. Ako se banka koristi sredstvima obvezne rezerve duže od 10 dana u mjesecu banka je nelikvidna i prema njoj se poduzimaju mjere prema Odluci o načinu obavljanja kontrole i mjerama prema bankama i drugim financijskim organizacijama.
Sredstva obvezne rezerve koriste se po nalogu Zavoda za platni promet Hrvatske.

III.
Banci koja koristi obveznu rezervu ne mogu se odobravati krediti iz primarne emisije, osim kredita za održavanje dnevne likvidnosti. Banka koja koristi obveznu rezervu ne može davati nikakve naloge na teret svog žiro-računa, osim naloga za isplate po štednim i tekućim, te žiro-računima građana u hrvatskim dinarima, sukladno Odluci o posebnom kreditu po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima ("Narodne novine", br. 61/91, 41/92, 60/92, 73/92, 81/92, 91/92, i 10/93.) i naloga za vraćanje prekonoćnih kredita.
Ako se banka u jednom danu koristila obveznom rezervom u iznosu većem od 15% izdvojenih sredstava radi uspostavljanja i održavanja svoje dnevne likvidnosti, banka sedam radnih dana od dana kad je prestala koristiti obveznu rezervu ne može Zavodu za platni promet podnositi naloge za davanje kredita niti obavljanje drugih plasmana.
Pod kreditima i drugim plasmanima. u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se plasmani propisani Odlukom o metodologiji utvrđivanja ukupnih plasmana banaka ("Narodne novine", br. 53/91.), međubankarski plasmani i plasmani u blagajničkim zapisima Narodne banke Hrvatske.
Izuzetno od točke III. stavka 2. banka može izdvojiti obveznu rezervu kod Narodne banke Hrvatske, ali samo do visine sredstava na žiro-računu banke utvrđene na kraju prethodnog dana.
Radnim danom, u smislu ove odluke, smatra se i subota.

IV.
O korištenju sredstava obvezne rezerve u smislu oveodluke Zavod za platni promet istog dana izvješćuje Narodnu banku Hrvatske.

V.
Istodobno s korištenjem obvezne rezerve banke, u smislu ove Odluke, Zavod za platni promet izdaje nalog za vraćanje tih sredstava iz prvog idućeg priljeva sredstava na žiro-račun banke, nakon što banka nadoknadi sredstva koja nedostaju na njenom žiro-računu u smislu članka 30. stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji, nakon podmirenja obveze banke po kreditima po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima (prema Odluci o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima "Narodne novine", br. 61/91, 41/92, 60/92, 73/92, 81/92, 91/92. i 10/93.) i nakon što banka vrati sredstva prekonoćnih kredita dobivenih od banaka posredstvom Tržišta novca.

VI.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti ("Narodne novine", br. 73/91, 51/93. i 92/93.).

VII.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

O.br. 185/93.
Zagreb. 29. studenoga 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti