POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne stavke - zakon o odgoju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 3. stavak 3. Zakona o cestama-pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91 i 49/92) I članka 51. stavak 1. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" (pročiščeni tekst), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 5. sjednici održanoj 26. veljače 1993. donio je :

ODLUKU
o kriterijima za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Na temelju kriterija utvrđenih ovom Odlukom određuje se naknada za prekomjernu uporabu javne ceste. Do prekomjerne uporabe javne ceste dolazi uslijed učestalosti prometa i opterećenja javne ceste iznad projektiranog odnosno uobičajenog eksploatacijskog opterećenja.

Članak 2.
Krlteriji za utvrđivanje prekomjerne uporabe javne ceste temelje se na:
- skupini ekvivalentnoga prometnog opterećenja,
- vrijednosti ceste,
- dodatnoj količini materijala koje treba prevesti, što utječe na prekomjernu uporabu javne ceste, te
- dodatnom broju ekvivalentnoga prometnog opterećenja.

II. MJERODAVNO PROMETNO OPTEREĆENJE

Članak 3.
Pod ukupnim ekvivalentnim prometnim opterećenjem razumijeva se predračunska vrijednost ukupnog broja standardnih osovina u projektnom, odnosno eksploatacijskom vremenskom razdoblju.
Pod pojmom standardna osovina razumijeva se jednostruka osovina s opterečenjem od 82 kN.
Ekvivalentno prometno opterećenje određuje se na temelju analize postojećeg prometa i tada je to "mjerodavno prometno opterećenje".

Članak 4.
Ekvivalentno prometno opterećenje izračunava se pomoću čimbenika ekvivalencije za jednostruke i dvostruke osovine vozila prema tablici 1 ili dijagramu 1.

Članak 5.
Prema veličini ukupnog ekvivalentnoga prometnog opterećenja u projektnom, odnosno eksploatacijskom vremenskom razdoblju prometno se opterećenje dijeli na sku pine predočene u tablici 2.

Članak 6.
U slučaju kad se ne poznaju podaci o prometu, mjerodavno ukupno 82 kN ehvivalentno opterećenje utvrđuje se prema vrsti ceste i pretpostavljenoj skupini prometnog opterećenja, kako je predočeno u tablici 3.

III. VRIJEDNOST CESTA

Članak 7.
Vrijednost ceste utvrđuje se na temelju:
- revalorizirane stvarne vrijednosti cesta, kada je ta vrijednost poznata,
- iskustvene vrijednosti, te
- orijentacijske vrijednosti prema tablici 4.

IV. DODATNE KOLIČINE MATERIJALA KOJE UZROKUJU PREKOMJERNU UPORABU CESTE

Članak 8.
Cesta je redovito izgrađena tako da preuzme prognozirano prometno opterećenje. Tijekom vijeka trajanja ceste mogu se pojaviti dodatne količine tereta koje prekomjerno opterećuju cestu. To se prvenstveno događa u svezi s:
- pozajmištima i proizvodnjom vezanih i nevezanih materijala,
- izvozom šumskog i rudnog bogatstva,
- odlagalištima, te
- poljodjelskim proizvodima, itd.

Članak 9.
Proračun utjecaja dodatne količine materijala obavlja se:
- za ukupnu količinu prevezenoga materijala, kada je vrijeme korištenja kraće od projektnog vijeka ceste,
- pri duljoj eksploataciji od projektnog vijeka ceste, u proračun se uzima samo količina što se preveze tijekom projektnog vijeka ceste. Nakon isteka projektnog vijeka ceste, obnavlja se kolnička konstrukcija, a proračun se provodi ponovno.

V. ČIMBENIK EKVIVALENCIJE TERETNIH VOZILA

Članak 10.
Dodatne količine materijala koje treba prevesti, prevoze se srednjim i teškim teretnim vozilima, tegljačima i vozilima s prikolicama.
Koristeći tablicu 1. određuje se čimbenik ekvivalencije za pojedina teretna vozila. Budući da je vozni park neujednačen, kao reprezentanti voznog parka uzimaju se slijedeća teretna vozila (tablica 5).

VI. PRORAČUN UTJECAJA DODATNOGA PROMETNOG OPTEREČENJA

Članak 11.
Negativno djelovanje prometnog opterećenja na smanjenje vijeka trajanja ceste naknađuje se novčanom naknadom vezanom uz izvezni materijal.

Članak 12.
Kao ulazni parametri za proračun utvrđuju se:
- prometno opterećenje (poglavlje II),
- vrijednost ceste (poglavlje III),
- dodatna količina materijala koji uzrokuje prekomjernu uporabu ceste (poglavlje IV),
- čimbenik ekvivalencije teretnih vozila (poglavlje V).

Članak 13.
Postotak povećanja ekvivalentnih osovina uzrokovan dodatnom količinom materijala u odnosu na broj ekvivalentnih osovina u projektnom, odnosno eksploatacijskom vremenskom razdoblju iznosi:
"X" = dodatno ekvivalentno prometno opterečenje x 100 u %
mjerodavno ekvivalentno prometno opterećenje

Članak 14.
Potrebna dodatna novčana sredstva kojima će se naknaditi negativno djelovanje dodatnoga prometnog opterećenja određuje se s pomoću izraza: Y =vrijednost cesta x "X" u DEM/km (izraženo u HRD)/ 100

Članak 15.
Dodatno novčano opterećenje izvezenoga materijala po toni ili kubičnom metru konačno iznosi:
Z= (Y u DEM/t ili m3/km (izraženo u HRD))/količina izvezenog materijala

Članak 16.
Novčana sredstva dobivena s naslova Kriterija za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta moraju se namjenski koristiti za ceste na kojima su naplaćena.

Članak 17.
Tablice 1, 2, 3, 4, 5 i dijagram 1, s odgovarajućim sadržajem, tiskani su uz ovu Odluku i čine njen sastavni dio.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 345-06;01-3531 /93.
Zagreb, 26. veljače 1993,

Predsjednik Upravnog odbora
prof. dr. Vinko Čandrlić, dipl. inž. v. r.

DlJAGRAM 1. Dijagram za određivanje čimbenika ekvivalencije za različita opterećenja jednostruke i dvostruke osovine vozila

TABLICA 1. Čimbenici ekvivalencije, za jednostruke i dvostruke osovine vozila
_ ______________________________
Osovinsko opterećenje Čimbenici ekvivalencije u odnosu na standardno osovinsko
opterećenje mase 82 kN
_ ______________________________
Jednostruka osovina Dvostruka osovina
_ ______________________________
10 0,0002 -
20 0,0035 -
30 0,018 -
40 0,057 -
50 0,138 0,0124
60 0,287 0,0256
70 0,53 0,0474
80 0,91 0,081
90 1,45 0,13
100 2,21 0,20
110 3,24 0,29
120 4,59 0,41
130 6,32 0,56
140 8,50 0,76
150 11,20 1,00
160 14,50 1,29
170 18,47 1,65
180 23,22 2,07
190 - 2,57
200 - 3,16
210 - 3,84
220 - 4,63
_ ______________________________


DIJAGRAM 1. Dijagram za određivanje čimbenika ekvivalencije za različita opterećenja jednostruke i dvostruke osovine vozila


TABLICA 2. Podjela prometnog opterećenja na skupine
_ ______________________________
Skupina
prometnog Ukupno 82 kN ekvivalentno opterećenje
opterećenja
_ ______________________________
Vrlo teško 7 x 10 na 6
Teško 2 x 10 na 6__________________________7 x 10 na 6
Srednje 7 x 10 na 5__________________________2 x 10 na 6
Lako 2 x 10 na 5__________________________7 x 10 na 5
Vrlo lako 2 x 10 na 5
_ ______________________________

TABLICA 3: -Pretpostavljeno mjerodavno ekvivalentno opterečenje
_ ______________________________
Mjerodavno ukupno
Vrsta ceste Opterećenje 82 kN ekvivalentno
opterećenje
_ ______________________________
Magistralna srednje do teško 7 x 10
Regionalna lako do srednje 2 x 10
Lokalna vrlo lako do lako 7 x 10
_ ______________________________

TABLICA 4. Orijentacijska vrijednost ceste
_ ______________________________
Vrsta ceste Vrijednost ceste DEM/km
_ ______________________________
magistralna Nizinska 550.000
Brdsko-planinska 2.000.000
_ ______________________________
Regionalna Nizinska 350.000
Brdsko-planinska 550.000
_ ______________________________
Lokalna Nizinska 250.000
Brdsko-planinska 400.000
_ ______________________________

TABLICA 5. Čimbenik ekvivalencije
_ ______________________________
Vrsta teretnog vozila Ukupna masa kN Koristan teret Čimbenik ekvival.
_ ______________________________
Kamion(sam)
-dvije osovine 160 100 2,50
-tri osovine 220 145 1,60
_ ______________________________
Kamionska prikolica(sama)
-dvije osovine 160 120 1,80
-tri osovine 220 170 1,60
_ ______________________________
Tegljači
-vučno vozilo s dvjema
osovinama 360 220 4,60
-vučno vozilo s trima
osovinama 420 280 4,40
_ ___________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti