POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - pravne knjige - zakon o sigurnosnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE
Na osnovi odredbi članke 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91- pročišćeni tekst, 19/91, 53 91, 18/92 i 69/92 i odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 11. sjednici održanoj 31. ožujka 1993. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

I.
U Odluci o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93) u točki II. u stavci 1. u trećem retku briše se dvotočka i dodaje tekst: "S primjenom do 31. ožujka 1993. godine:".
Iza stavke I. dodaju se nove stavke 2., 3. i 4. koje glase "Za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1993. godine, utvrđuje se vrijednost boda kako slijedi:
- za travanj u iznosu od 848 HRD
- za svibanj u iznosu od 987 HRD
- za lipanj u iznosu od 1.124 HRD
Utvrđuje se vrijednost boda za primjenu Odluke o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi za ljekarničku djelatnost (u daljnjem tekstu: vrijednost boda za ljekarničku djelatnost kako slijedi:
- za svibanj u iznosu od 750 HRD
- za lipanj u iznosu od 850 HRD
Vrijednost boda za ljekarničku djelatnost primjenjuje se s početkom primjene Odluke o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski nor mativi i to od 1. svibnja 1993. godine"

II.
U točki III. u stavci 2. u drugom retku iza riječi: "na domjestaka", dodaje se tekst: "izuzev slijedećih materijala
- Šifra Naziv
- 06002 interkanalni kolčić
- 06003 parapulni kolčić",
u trećem retku iza riječi: "iskazivati" dodaje se tekst: "na teret sredstava Republičkog fonda", u četvrtom retku brišu se riječi u zagradi: "(donijetog na sjednici Skupštine od 29 siječnja 1993. godine)" i dodaje tekst: "("Narodne novine. broj 13/93 i 17/93 - u daljnjem tekstu: Pravilnik o ortopedskim pomagalima)"
Iza stavke 2. dodaje se nova stavka 3. koja glasi:
"Izuzetno od odredbe iz prethodne stavke, primjenom Pravilnika o ortopedskim pomagalima, uz utvrđenu vrijednost boda za izračunavanje vrijednosti standarda ortopedskih i drugih pomagala, iskazuju se posebice na teret sredstava Republičkog fonda, samo slijedeći materijali:
Šifra Naziv
- 06001 bravica (BRACKET)
- 06005 prsten s dodatnim elementima
- 06006 vijak".
Dosadašnje stavke 2. i 3. postaju stavke 3. i 4.

III.
U točki IV. u stavci I. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "s primjenom do 31. ožujka I993. godine".
U stavci 2. u trećem retku briše se riječ:."prethodne", a na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst:." s primje nom do 31. ožujka 1993. godine."
U stavci 3. na kraju teksta briše se točka i dodaje tekst: "s primjenom do 31. ožujka 1993. godine."
Iza stavke 3. dodaje se nova stavka 4. koja glasi:
"Za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1993. godine, utvrđuje se iznos troškova u HRD za smještaj i prehranu bolesnika u stacionarnim zdravstvenim ustanovama po bolno-opskrbnom danu:
Redni broj Zdravstvena ustanova Travanj Svibanj Lipanj
0 1 2 3 4
1. Stacionarna ustanova za
zbrinjavanje akutnih
bolesnika
- cjelodnevni smještaj i
prehrana 21.200 25.330 28.100
- za dnevni smještaj i
prehranu 10.600 12.665 14.050
2. Stacionarna ustanova za
zbrinjavanje kroničnih
bolesnika
cjelodnevni smještaj :
- u psihijatriji 15.900 18.503 21.080
-u rehabilitaciji 18.020 20.970 23.890
-u gerijatriji 20.140 23.437 26.731
3. Polikliničko-konzilijarna
djelatnost za vrijeme terapijskog postupka
hemodijalizom 4.240 4.934 5.621
U stavci 4. u prvom retku iza brojke "2" briše se riječ: "i" i upisuje zarez, a iza brojke "3", dodaje se tekst: "i 4".

IV.
Iza točke V. dodaju se nove točke VI. i VII. koje glase:
"VI.
Za smještaj djece predškolskog uzrasta u druge obitelji, Centru za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, utvrđuje se mjesečna naknada u vrijednosti najniže osnovne plaće.
"VII.
Hrvatskom crvenom križu za bočicu krvi dobrovoljnih davalaca krvi za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 1993. godine, utvrđuje se slijedeći iznos po bočici krvi:
- za travanj 4.240 HRD,
- za svibanj 4.934 HRD,
- za lipanj 5.621 HRD."

V.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01 /28
Urbroj: 338-24-93-1
Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti