POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - hr portali - ispravak uredbe zbirka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 15. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK
o oblicima državnih žigova

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se oblici državnih žigova (u daljnjem tekstu: žigovi) za označivanje stupnja čistoće predmeta od zlata, srebra i platine u Republici Hrvatskoj, koje utiskuje organ nadzora Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 2.
Žigove za označivanje predmeta od plemenitih kovina čine osnovni oblik žiga za pojedinu plemenitu kovinu, oznaka stupnja čistoće plemenite kovine izražena arapskim brojkama i propisana člankom 6., stavak 4. Zakona o nadzoru predmeta od plementih kovina, stilizirana oznaka vage kao osnovnog mjeriteljstva simbola i oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima RH.

Članak 3.
Žig za označavanje predmeta od srebra čine:
- osnovni oblik žiga, koji ima izgled "nepravilnog sedmerokuta", smještenog u pravokutnik dimenzija 12 mm x 0,8 mm
- oznaka stupnja čistoće srebra, smještena u gornjem dijelu žiga i izražena arapskim brojkama visine 0,50 mm
- posebno oblikovana oznaka vage
- oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima HR, visine 0,25 mm.
Oznake stupnjeva čistoće predmeta od srebra su:
950 za stupanj čistoće (950/1000)
925 za stupanj čistoće (925/1000)
900 za stupanj čistoće (900/1000)
800 za stupanj ćistoće (800/l000)
2. Žig za označivanje predmeta od zlata čine:
- osnovni oblik žiga, koji ima izgled "štita", smještenog u pravokutnik dimenzija 12 mm x 0,8 mm
- oznaka stupnja čistoće zlata, smještena u gornjem dijelu žiga i izražena arapskim brojkama visine 0,50 mm
- posebno oblikovana oznaka vage
- oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovenim slovima HR, visine 0,25 mm.
Oznake stupnjeva čistoće za predmete od zlata su:
950 za stupanj čistoće (950/1000)
900 za stupanj čistoće (900/1000)
840 za stupanj čistoće (840/1000)
750 za stupanj čistoće (750/1000)
585 za stupanj čistoće (585/1000)
3. Žig za označivanje predmeta od platine čine:
- osnovni oblik žiga, koji ima izgled "elipse", smještene u pravokutnik dimenzija 12 mm x 0,8 mm
- oznaka stupnja čistoće platine, smještena u gornjem dijelu žiga i izražena arapskim brojkama visine 0,50 mm
- posebno oblikovana oznaka vage
- oznaka Republike Hrvatske izražena posebno oblikovanim slovima HR, visine 0,25 mm.
Oznake stupnja čistoće predmeta od platine su:
950 za stupanj čistoće (950/1000)

Članak 4.
Oblici državnih žigova za označivanje predmeta od plemenitih kovina nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Naredba o oblicima žigova za označavanje stepena finoće predmeta od dragocjenih kovina ("Narodne novine", br. 53/91).
Žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavljat će se žigovima prema odredbama Naredbe iz stavka 1. ovog članka do 28. veljače 1994.

Članak 6.
Žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigovima iz članka 3. ovog pravilnika, započet će 1. ožujka 1994.

Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-04/4
Urbroj : 558-03/ 1-93-1
Zagreb, 19. studenoga 1993.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti