POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - POSLOVNA KOMORA

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1993. godine - Propisi - arhiva - gospodarstvo - pravilnik o tlačnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 18. stavak 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK
o tehničkim uvjetima radnog prostora i opreme za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uvjeti, kojima mora udovoljavati radni prostor i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta od plemenitih kovina.

Članak 2.
Radni prostor za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina mora se sastojati od najmanje dvije odvojene prostorije :

  1. Prostorije za pregled i žigosanje predmeta s prijemnim mjestom i
  2. Laboratorija, koji je opremljen za mjerenja i obavljanje kvantitativnih analiza.


Članak 3.
Radni prostor mora udovoljavati slijedećim zahtjevima :
- treba biti čist, suh, dovoljno prostran za smještaj opreme i izrađen u skladu s tehničkim normativima,
- treba udovoljavati uvjetima higijensko-tehničke zaštite.
Članak 4.
Ulazna vrata radnog prostora moraju biti dobro osigurana.

Članak 5.
U prostoriji za pregled i žigosanje predmeta moraju se nalaziti stol za žigosanje predmeta i blagajna za čuvanje predmeta.

Članak 6.
U prostoriji za pregled i žigosanje nije dopušteno držati predmete, koji nisu neophodni za pregled i žigosanje, niti se u njoj za vrijeme pregleda i žigosanja smiju obavljati neki drugi poslovi.

Članak 7.
U laboratoriju se obvezno treba nalaziti uređaj za isisavanje onečišćenog zraka (digestor).

Članak 8.
U laboratoriju se također treba nalaziti:
- mokri čvor za rad sa kemikalijama i
- poseban ormar za čuvanje kemikalija.

Članak 9.
Oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta sastoji se od :
1. opreme za ispitivanje na kamenu, i to:
- ispitnih kamena,
- ispitnih igli,
- ispitnih kiselina i
- sitnog materijala.
2. opreme za kvantitativnu analizu, i to:
- analitičke vage,
- peći za kupelaciju,
- stroja za valjanje lima,
- pješčane kupelji,
- kupela.
- pribora kao npr. kliješta, hvataljke, žlice i slično,
- čekića, nakovnja, lončića za žarenje i
- laboratorijskog pribora za kemijske i fizikalno-kemijske analize kao npr. birete, pipete i ostali laboratorijski pribor.

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkim uvjetima za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih kovina ("Narodne novine". br. 53/91).

Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/93-04/7
Urbroj : 558-03/ 1-93-1
Zagreb. 25. listopada 1993.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti